Stäng

Kommunala och enskilda arkiv

Skurups kommunarkiv finns i källaren under Restaurang Rutger och upptar en yta på ungefär 200 kvadratmeter.

Vad kan jag hitta i arkivet och vilka arkiv finns det?

I arkivet finns runt 800 hyllmeter handlingar, här hittar du betygskataloger från grundskola, gymnasiet och Komvux, bygglovshandlingar och ritningar på fastigheter samt miljöakter. Du kan se vad Kommunfullmäktige beslutade på sammanträdet den 28 oktober 1985 eller efterforska någon äldre släkting.

Exempel på handlingar som kan vara av intresse för släktforskare är de betygskataloger och närvaroböcker som finns från mitten av 1800-talet och framåt för skolorna. Kanske är det så att någon släkting suttit i kommunala nämnder och deltagit i beslut. Kanske har de ansökt om någonting hos kommunen eller fått hjälp på något sätt.

Kommunen har även ett digitalt e-arkiv.

Kommunarkivet innehåller inte enbart kommunala handlingar utan här finns även en samling så kallade enskilda arkiv. Enskilda arkiv är privata arkiv där kommunen har tagit över vårdnaden.

De enskilda arkiven har alla anknytning till Skurups kommun och tar för tillfället upp 40 hyllmeter.

I det enskilda arkivet kan du bland annat hitta

  • Hans Sernerts fotoarkiv
  • Skurups PRO:s arkiv
  • Apoteket Svanen i Skurup,
  • Skivarp och Skurups Lottakår till Svenska Röda korsets Rydsgårdskrets arkiv och mycket mer.

Vill du ta del av arkivets handlingar eller boka ett besök skicka ett mejl till kansli@skurup.se, skriv gärna arkiv i ärenderaden. Arkivet är vanligen öppet måndag till torsdag 8-16.30 och fredagar 8-15 efter överenskommelse.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:
Senast uppdaterad: