Stäng

Fettavskiljare och slamtömning

Fettavskiljare, slam från enskilda avlopp räknas som hushållsavfall.

Kommunen har därför skyldighet att tillhandahålla en transport av detta avfall. Ragn-Sells AB sköter hämtning av slam från enskilt avlopp och fettavskiljare.

sug -  och spolbil, gata

En bildtext till bilden

Fettavskiljare

Fett som släpps ut i avloppet och stelnar orsakar stora problem i kommunens avloppsledningar. Detta minskar kapaciteten och kan orsaka stopp med översvämningar till följd.

Vem måste ha en fettavskiljare?

Om du i din fastighet har en livsmedelsverksamhet, till exempel en restaurang eller ett storkök, som genererar spillvatten innehållande fett behöver du ha en godkänd fettavskiljare. En fettavskiljare samlar upp fettet i en särskild behållare.

En fettavskiljare måste tömmas minst fyra gånger per år eller så ofta som det behövs. Här kan du ansöka om längre tidsintervall på tömningen. Pdf, 139.9 kB.

 

 

Slam från enskilda avlopp

Alla hushåll har inte kommunalt avlopp. På landsbygden är det vanligt att man själv måste ordna en lösning för sina avloppsbehov och det kallar man för enskilt avlopp.

Anmälan krävs

Om du ska anlägga eller bygga om ett enskilt avlopp måste du anmäla det till den lokala tillsynsmyndigheten för att få anläggningen godkänd.

Tömning minst en gång per år

Oavsett vilken enskild avloppslösning man väljer måste man tömma den en gång per år eller oftare om det behövs.

Saker att tänka på

Inför slamtömningen är det en del saker att tänka på för att tömningen ska kunna utföras utan problem och för att slippa drabbas av onödiga framkörningsavgifter. Förbered er väl inför er slamtömning.

 

  • Se till att vägen är framkomlig och att vägunderlaget bär för en större lastbil enligt belastningsklass 2. Vägbredden ska vara minst 3,5 meter och då får inte någon växtlighet inskränka på vägbredden. Röj därför lite extra på bredden eftersom det växer mycket på en säsong. Fri höjd ska vara 4,7 meter. Såga av utvuxna grenar.
  • Tänk på att parkera bilar och andra fordon så att de inte hindrar slambilen från att komma fram eller kunna vända. Låsta grindar, bommar osv måste öppnas för passage. Skotta och sanda vintertid vid behov.
  • Röj buskar, ris, högt gräs, brännässlor m.m. runt brunnen. Ta bort hinder och markera brunnen så tydligt som möjligt, t. ex. med skylt eller flagga som är fästes på en pinne. Brunnslocken ska vara lätta att hitta även för en chaufför som aldrig varit på fastigheten tidigare. Ta bort eventuella blomkrukor och andra dekorationer från locket. Är brunnslocket under markytan måste det grävas fram ordentligt, även runt omkring, så att där är gott om plats att skjuta locket åt sidan.
  • Enligt Arbetsmiljöverkets regler får locket inte väga mer än 25 kg om man kan dra det åt sidan vid tömningen. Behöver locket lyftas av vid tömningen får det väga högst 15 kg. Om locket väger mer än så, vill vi att ni byter till ett lättare. I annat fall måste locket vara frilagt och provisoriskt övertäckt.

Kontakta Ragn-Sells

kundtjänst för slamtömning och andra tjänster. Telefontid vardagar 07.00- 16.00. Jourtelefon övrig tid: 040 - 286 326.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:
Senast uppdaterad: