Stäng

Verksamhetsområde och anslutning

Läs mer om anslutning till vatten och avlopp, verksamhetsområden och utökning.

Verksamhetsområde

Ett verksamhetsområde för kommunal vattenförsörjning, spillvattenavlopp och dagvatten-avlopp är ett avgränsat område där vatten- och avloppsförsörjningen kan anslutas till den allmänna VA-anläggningen. VA-huvudmannen är endast skyldig att ordna med den eller de vattentjänster som verksamhetsområdet avser. Det kan gälla enbart vatten. Det kan också gälla vatten och spillvatten eller vatten, spillvatten och dagvatten. Fastighetsägaren är avgiftsskyldig för vattentjänster inom verksamhetsområdet där fastigheten ligger. Det är kommunfullmäktige som beslutar om verksamhetsområde.

Anslutning

Om din fastighet ligger inom orterna Skurup, Rydsgård, Skivarp, Abbekås med omnejd och du bor inom våra verksamhetsområden så har du möjlighet att ansöka om anslutning till det kommunala ledningsnätet.

Om din fastighet ligger utanför verksamhetsområdena har Skurups kommun ingen skyldighet att förse fastigheten med allmän VA-försörjning. Du får då som fastighetsägare själv ombesörja anläggning för vatten och avlopp för ditt hushåll, så kallad enskild VA-försörjning.

Läs mer om enskilt avlopp här.

Ansökan om vatten- och avloppsanslutning

Om du som fastighetsägare vill ansluta dig till den allmänna VA-försörjningen trots att fastigheten ligger utanför verksamhetsområde finns det möjlighet att ansöka om anslutning. Inom vissa områden kan det ibland finnas möjlighet för anslutning. Dock gäller det att det är tekniskt möjligt, ekonomiskt rimligt samt att det finns tillräcklig kapacitet i det befintliga VA-nätet.

Om din fastighet ligger inom ett verksamhetsområde ska vatten och avloppsförsörjningen ske genom kommunala VA-anläggningar.

Du behöver då ansöka om VA-anslutning. Ansök i god tid via vår e-tjänst här.

När VA-enheten fått in din fullständiga ansökan med bilagor och du fått ansökan godkänd så upprättas en förbindelsepunkt till din fastighet. Förbindelsepunkten är den punkt där din fastighets ledningar kopplas samman med de kommunala ledningarna. I din fastighet installeras även en vattenmätare på inkommande vattenledning för att visa hur mycket vatten som förbrukas inom din fastighet.

Alla rör, ledningar och andra anordningar inom din fastighet fram till förbindelsepunkten ansvarar du som fastighetsägaren för. Interna ritningar över ditt eget vatten- och avloppssystem är också ditt ansvar som fastighetsägare.

Utökning

Om du planerar att bygga om eller bygga till och det berör VA-anläggningen ska du göra en ändringsanmälan eller anmälan om utökning. Ansök i god tid via vår e-tjänst här.

Anmäl även ändringar som påverkar den VA-avgift du betalar för.

Vad kostar en anslutning?

Anslutningsavgiften, som är en engångsavgift, beräknas utifrån förbindelsepunkt, antal servisledningar, tomtyta och lägenhetsantal enligt gällande VA-taxa. Se gällande VA-taxa här Pdf, 312.1 kB..

Kontakta VA-enheten

om du har frågor och synpunkter om VA, regler, avgifter och fakturor. Telefontid kundtjänst: måndag - fredag 10.00-12.00
Stora Torggatan 4

Felanmälan - kommunalt vatten och avlopp

Telefontid VA- kundtjänst: 0411-53 64 30: måndag - fredag 10.00-12.00. Du kan även nå oss måndag - fredag 08.00 - 16.00 via kommunens växel: 0411-53 60 00. Vid akuta problem och felanmälan efter 16.00 ring SOS Alarm: 040-676 90 65.
Stora Torggatan 4

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:
Senast uppdaterad:

icon Innehåll på sidan