Stäng

Insikt

Insikt är en servicemätning av kommunerna hur de utför sina myndighetsuppgifter.

  • Skurups kommun är en av kommunerna som deltar och är ett av våra verktyg för service och kvalitetsarbete från och med 2024.

Resultaten för 2023 års mätning för deltagande kommuner presenteras 24/4 2024. År 2024 är det första året som Skurups kommun deltar i undersökningen och det slutgiltiga resultatet av "Nöjd-Kund-Index" (NKI) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kommer att presenteras i april 2025.

Grenar med gröna blad, vy från höjd över Skurup, bebyggelse.

En vy över Skurup från Zimmermans backe.

Vad handlar servicemätningen "Insikt" om?

Insikt är ett av våra verktyg för att förbättra kommunens service och kvalitetsarbete. För Skurups kommun är det viktigt att företag och privatpersoner får god service och goda möjligheter att verka och leva och insikt är en del av

I första hand mäts servicen för gruppen företagare, men kommunerna har även möjlighet att mäta nöjdheten hos privatpersoner, ideella föreningar och offentliga organisationer. Undersökningen genomförs i samverkan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. med Stockholm Business Alliance (SBA) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och genomförs av Origo Group Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

  • En enkät skickas till dem som haft ett avslutat myndighetsärende med kommunen under mätåret. För att delta i undersökningen behöver deltagande kommuner skriva ett avtal med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) samt upphandla en av SKR:s godkända statistik-konsulter.

Varför genomförs mätningen?

Insikt är ett av våra verktyg för att förbättra kommunens service och kvalitetsarbete. För Skurups kommun är det viktigt att företag och privatpersoner får god service och goda möjligheter att verka och leva och insikt är en del av, och syftar till att utvärdera och förbättra kommunernas service och myndighetsutövning.

Vilka verksamhetsområden berörs av denna servicemätning?

Insikt mäter kundnöjdheten av kommunens service inom fyra onligatoriska områden under 2024 (enligt SKR.se):

  • Bygglov (NKI)
  • Miljö- och hälsoskydd (NKI)
  • Livsmedelskontroll (NKI)
  • Serveringstillstånd (NKI)

Alla svar på enkäten uppskattas. Genom att delta i undersökningen godkänner du Skurups kommuns behandling av personuppgifter.

Vem utför mätningen?

Undersökningen sker i samarbete med Stockholm Business Alliance (SBA). Länk till annan webbplats.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:
Senast uppdaterad: