Omsorg & stöd

Nyhetsarkiv Artiklar

Write your self - skrivande som en väg till läkning

[2022-03-24]

Under våren finns det möjlighet att delta i en skrivkurs enligt metoden Write your self. Skrivandet kan bli en väg till läkning efter upplevelser av trauma, sorg eller kris. Under åtta träffar...

En kvinna sitter och skriver utomhus

Aktiviteter för äldre

[2022-07-27]

Nu finns månadsprogrammen ute för kommunens verksamheter för äldre, och...

Äldre personer, grönska, personal, kycklingar, staket.