Omsorg & stöd

Nyhetsarkiv Artiklar

Vill du bli god man/förvaltare?

[2023-03-10]

Behovet av gode män och förvaltare i Skurups kommun ökar och överförmyndarenheten tar tacksamt emot intresseanmälningar. Särskilt stort är behovet för människor med psykiska funktionshinder, yngre...

Två personer sittandes i ett rum, surfplatta.

Blodgivartrailern kommer till Skurup den 6 och 7/3

[2023-03-01]

Den 6 och 7 mars kl. 13.30-18.30 kommer blodgivarbussen på besök till Korrehusgatan 14 i Skurup, som ger möjlighet för både nya som tidigare blodgivare att ge blod, och är en livsviktig insats för...

Bilden visar den röda blodgivarbussen. Stora fönster på bussen, dekaler och texten "att ge blod är viktigt på riktigt".