Stäng

Trygghetslarm

Trygghetslarm är ett viktigt tekniskt hjälpmedel för att öka tryggheten för dig i din bostad och kan vara ett komplement till eller ersättning för planerade hemtjänstinsatser.

Träd, utsikt från en höjd, bebyggelse, solsken.

Brandvarnare kopplad till trygghetslarm

Skurups kommun erbjuder en frivillig kompletterande anslutning av rökdetektor till trygghetslarm till en engångskostnad enligt fastställd taxa.

Ökad trygghetskänsla

Trygghetslarm innebär för många äldre och funktionshindrade en avsevärt ökad trygghetskänsla och är därför en viktig faktor för den enskildes möjlighet att kunna bo kvar i den egna bostaden.

Prövning av behovet

Prövning av behovet av trygghetslarm görs utifrån den enskildes upplevelse av otrygghet. Att du känner dig otrygg är skäl nog för att bevilja trygghetslarm. För att kunna bevilja trygghetslarm måste nyckel till bostaden vara lämnad till ansvarig personal. Om du önskar ansöka om trygghetslarm kontaktar du biståndshandläggaren i ditt område

För dig som redan har trygghetslarm

För att bli kontaktad till larmcentralen, tryck på larmknappen så kommer du bli direktkopplad till centralen.

Frågor om trygghetslarm och phoniro

Tina Beijar Lundmark

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:
Senast uppdaterad: