Stäng

Priser och stipendier

Det finns flera olika typer av priser och stipendier i kommunen.

Bild på person som mottagit diplom och blombukett. Står framför Svaneholm slott.

Kulturpristagare 2024,Bengt Almqvist

Kulturpris och kulturstipendium

Syftet med kommunens priser är att uppmärksamma insatser som bidrar till att utveckla kulturlivet i Skurups kommun.

Kulturpris för värdefulla kulturella insatser

Kulturpriset utdelas till person, grupp eller organisation för värdefulla insatser inom kulturella områden såsom litteratur, musik, bildkonst, konstverk, teater, dans, textilkonst, musei- och utbildningsverksamhet, film, lokalhistorisk forskning, kulturminnesvård, arkitektur eller andra jämförbara områden.

  • Nominering ska ske senast 15 april
  • Nominering ska göras via kommunens e-tjänst portal. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
  • Prissumman är 10 000 kr.
  • Prissumman kan fördelas på flera pristagare.
  • Kommunutvecklingsberedningen fattar beslut om pristagare.
  • Det finns inget utdelningstvång.
  • Kulturpriset utdelas till person som är bosatt eller verksam i Skurup, eller har särskild anknytning till kommunen.
  • Viktigt att nomineringarna som lämnas in inkluderar även en mera ingående motivering, vilket kommer att ligga till grund för beslut.

Förslag på kulturpristagare kan lämnas av privatpersoner eller organisationer. Kulturpriset kan inte sökas för egen räkning

Kulturstipendium

Kulturstipendium utdelas till yngre person för stöd och uppmuntran till kulturell utveckling. Stipendiet skall göra det möjligt för mottagaren att förverkliga en idé eller ett projekt. Vid bedömning prioriteras kandidatens beskrivning av hur stipendiet skall användas för utveckling och förkovran.

Kulturstipendiet kan endast sökas av enskild utövare för egen räkning och kan endast beviljas person som är bosatt eller verksam i Skurup, eller har särskild anknytning till kommunen.

Arkitekturpriset

Kommunstyrelsen beslutade januari 2024 (KS § 10, dnr 2023.1624) att avveckla arkitekturpriset.

 

 

Bild på person som mottagit diplom och blombukett. Står framför Svaneholm slott.

Kulturstipendiat 2024,Olga Erlandsson

Viktigt att veta

 

Sista dagen att nominera någon till kulturpriset eller ansöka om kulturstipendiet är den 15 april.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:
Senast uppdaterad: