Stäng

Avgifter inom vård och omsorg

Skurups kommun tar ut en avgift för vård och omsorg.
Hur stor din avgift blir beräknas utifrån din inkomst, vad du betalar för bostaden och vilken hjälp du får.

Årlig omräkning 2024

Samtliga kunder som har hjälp ifrån Skurups kommun har fått ett utskick med anledning av årsomräkning av avgifterna inom äldreomsorgen.

I utskicket fanns:

Sista dagen för inkommande av Inkomst & Bostadsförfrågan är 12 februari 2024 för att avgiften ska gälla från 1 januari.
Har inte blanketten inkommet räknas maxavgift för 2024 fram tills dess att inkomst- och bostadsförfrågan inkommer.

Om du inte vill lämna uppgifterna om dina ekonomiska förhållande finns det möjlighet för detta i blanketten.
Detta innebär att man då accepterar att betala full avgift enligt kommunens taxa.

Vid frågor vänligen kontakta avgiftshandläggare
Regina Silvander på telefon 0411-53 61 46.

Vi vill samtidigt be er att ansöka om bostadstillägg. Detta görs vi Pensionsmyndigheten.

Bostadstillägg är ett tillägg till din allmänna pension som du ansöker om hos Pensionsmyndigheten. Din bostadskostnad, inkomster och eventuella tillgångar avgör om du kan få bostadstillägg. Vid en ansökan om bostadstillägg prövas även rätten till äldreförsörjningsstöd.

Det är tre steg för att ansöka

1. Ta fram alla uppgifter som behövs

Du behöver lämna uppgifter om din bostadskostnad, inkomster och tillgångar.

2. Gör en beräkning innan du ansöker

pensionsmyndigheten.se/beraknabt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du testa och göra en beräkning. Ingenting registreras och du kan enkelt testa flera gånger. Du får svar direkt om du bör gå vidare med en ansökan.

3. Gör ansökan

Enklast ansöker du på pensionsmyndigheten.se/ansokbt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. med en e-legitimation såsom BankID. I webbansökan finns förklarande texter som hjälper dig att fylla i rätt uppgifter.

Du kan även ansöka via blankett som du laddar ner från pensionsmyndigheten.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., hämtar på ett servicekontor eller beställer från Pensionsmyndighetens kundservice.

I bifogade länkar finner ni ansökningsblanketter och hjälp för att fylla i blanketten.

Blanketter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Blanketthjälp Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Behöver du hjälp att göra en beräkning eller fylla i en ansökan kan du besöka ett servicekontor eller ringa Pensionsmyndighetens kundservice.

Du eller behörig anhörig kan ansöka

Är du anhörig till någon som inte längre kan ha hand om sin ekonomi kan du som anhörig göra ansökan åt din närstående. Mer information finns på pensionsmyndigheten.se.

Digitala informationsmöten

Pensionsmyndigheten erbjuder även digitala informationsmöten om bostadstillägg för dig som är pensionär, anhörig eller god man. Man behöver inte anmäla sig och det är gratis. Under mötet finns det möjlighet att ställa frågor via en chatt.

Digitalt möte om bostadstillägg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Maxtaxa

Med maxtaxa menas den högsta avgiften som Skurup kommun får ta ut, denna regleras i Socialtjänstlagen.
Du betalar aldrig mer än maxtaxan för hemtjänst, omvårdnadsavgift, hemsjukvård, hemkörning av mat, och trygghetslarm.

Maxtaxa för 2024 är maxtaxan 2 575kr.

Väljer du att inte lämna dina inkomstuppgifter kommer högsta avgift att debiteras ut enligt kommunens taxa.

Borschyr: Avgifter inom Vård och omsorg 2024 Pdf, 648.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Inhämtning av inkomstuppgifter

För att kunna fastställa din avgift för Vård och Omsorg vill vi att du fyller i blanketten Inkomst och Bostadsförfrågan 2024.
Detta gäller även om du endast har trygghetslarm eller hemleverans av mat då månadsavgiften kan prövas mot ditt avgiftsutrymme.

Om du inte vill lämna uppgifterna om dina ekonomiska förhållande finns det möjlighet för detta i blanketten.
Detta innebär att man då accepterar att betala full avgift enligt kommunens taxa.

Vid ifyllnad av Inkomst och bostadsförfrågan så ska inte pension från Pensionsmyndigheten fyllas i utan endast pensioner från andra utbetalare exempelvis KPA, AMF eller Alecta.

Har inte blanketten inkommit inom angiven tid kommer högsta avgift att debiteras ut till dess den inkommit.

Man har möjlighet att inkomma med uppgifter under hela året, dock så rättas avgiften inte bakåt i tiden utan nya avgift gäller först för inkommen månad.

Om du under året får ändrade inkomster eller andra ändrade förhållanden som kan ha betydelse för inkomstberäkningen, ska detta meddelas då en omräkning av avgiftsunderlaget görs.

Blankett: Inkomst och bostadsförfrågan 2024 Pdf, 204.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Avgiftsbeslut

Avgiftsbeslut skickas ut efter omräkningen I avgiftsbeslutet framgår det vad avgiften för 2024 är och hur denna har fastställts samt när den börjar gälla från.

Avgiftshandläggare

Regina Silvander
Stora Torggatan 4, Skurup

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:
Senast uppdaterad: