Stäng

Avgifter inom vård och omsorg

Skurups kommun tar ut en avgift för vård och omsorg.
Hur stor din avgift blir beräknas utifrån din inkomst, vad du betalar för bostaden och vilken hjälp du får.

Maxtaxa

Med maxtaxa menas den högsta avgiften som Skurup kommun får ta ut, denna regleras i Socialtjänstlagen.
Du betalar aldrig mer än maxtaxan för hemtjänst, omvårdnadsavgift, hemsjukvård, hemkörning av mat, och trygghetslarm.

Maxtaxa för 2023 är maxtaxan 2 359kr.

Väljer du att inte lämna dina inkomstuppgifter kommer högsta avgift att debiteras ut enligt kommunens taxa.

Borschyr: Avgifter inom Vård och omsorg 2023 Word, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Inhämtning av inkomstuppgifter

För att kunna fastställa din avgift för Vård och Omsorg vill vi att du fyller i blanketten Inkomst och Bostadsförfrågan 2023.
Detta gäller även om du endast har trygghetslarm då avgiften för trygghetslarmet kan prövas mot ditt avgiftsutrymme.

Om du inte vill lämna uppgifterna om dina ekonomiska förhållande finns det möjlighet för detta i blanketten. Detta innebär att man då accepterar att betala full avgift enligt kommunens taxa.

Vid ifyllnad av Inkomst och bostadsförfrågan så ska inte pension från Pensionsmyndigheten fyllas i utan endast pensioner från andra utbetalare exempelvis KPA, AMF eller Alecta.

Har inte blanketten inkommit kommer högsta avgift att debiteras ut till dess den inkommit.

Man har möjlighet att inkomma med uppgifter under hela året, dock så rättas avgiften inte bakåt i tiden utan nya avgift gäller först för inkommen månad.

Om du under året får ändrade inkomster eller andra ändrade förhållanden som kan ha betydelse för inkomstberäkningen, ska detta meddelas då en omräkning av avgiftsunderlaget görs.

Blankett: Inkomst och bostadsförfrågan 2023 Pdf, 204.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Avgiftsbeslut

Avgiftsbeslut skickas ut efter omräkningen I avgiftsbeslutet framgår det vad avgiften för 2023 är och hur denna har fastställts samt när den börjar gälla från.

Vi vill samtidigt be er att ansöka om bostadstillägg. Detta görs vi Pensionsmyndigheten.

AvgiftshandläggareRegina Silvander
Stora Torggatan 4, Skurup

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:
Senast uppdaterad: