Stäng

Riva, rivningslov

Det kan krävas lov för att riva en byggnad, eller del av byggnad, inom detaljplanelagt område.

Behövs rivningslov eller inte?

Du behöver rivningslov om du vill:

  • riva en byggnad, eller del av byggnad, inom detaljplanelagt område.

Du behöver inte rivningslov om du vill:

  • riva något som inte krävt lov eller anmälan från början, till exempel en friggebod.

Du behöver oftast göra en anmälan om:

  • du vill riva en byggnad som ligger utanför detaljplanelagt område.

I god tid innan rivning ska en anmälan eller ansökan om rivningslov lämnas in, rivning får inte påbörjas innan startbesked meddelats.

Vilka handlingar behövs vid en ansökan eller anmälan?

  • Situationsplan skala 1:500. På situationsplanen ska du markera vilken byggnad som ska rivas. Ange även storleken på byggnaden.
  • Foto på byggnaden
  • Rivningsplan

Hur ansöker jag?

Du kan ansöka om rivningslov via vår e-tjänst >> Länk till annan webbplats.. Där laddar du upp dina ritningar och handlingar som pdf-dokument, en pdf-fil för varje ritning/handling. Du behöver BankID för att använda e-tjänsten.

Det går även bra att ansöka med en blankett. För att få en blankett skickad till dig, kontakta myndighetsenheten@skurup.se, men för en effektivare handläggning föredrar vi digitala handlingar och att kommunicera digitalt.

Vill du skicka in din ansökan via brev gör du det till:

Myndighetsenheten för miljö och byggnad
274 80 Skurup

Det går även bra att lämna in din ansökan direkt i kommunhusets reception på Stora Torggatan 4.

Mer detaljerad information om rivningslov hittar ni på Boverkets hemsida via länken nedan.

Kontakta Myndighetsenheten för miljö och byggnad

Telefontid måndag, onsdag och torsdag kl. 09.30 - 12.00.
Stora torggatan 4

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:
Senast uppdaterad: