Stäng

Riva, rivningslov

Det kan krävas lov för att riva en byggnad, eller del av byggnad, inom detaljplanelagt område.

Behövs rivningslov eller inte?

Du behöver rivningslov om du vill:

  • riva en byggnad, eller del av byggnad, inom detaljplanelagt område.

Du behöver inte rivningslov om du vill:

  • riva något som inte krävt lov eller anmälan från början, till exempel en friggebod.

Du behöver oftast göra en anmälan om:

  • du vill riva en byggnad som ligger utanför detaljplanelagt område.

I god tid innan rivning ska en anmälan eller ansökan om rivningslov lämnas in, rivning får inte påbörjas innan startbesked meddelats.

Vilka handlingar behövs vid en ansökan eller anmälan?

  • Situationsplan skala 1:500. På situationsplanen ska du markera vilken byggnad som ska rivas. Ange även storleken på byggnaden.
  • Foto på byggnaden
  • Rivningsplan

Hur ansöker jag?

Du kan ansöka om rivningslov via vår e-tjänst Länk till annan webbplats.. Där laddar du upp dina ritningar och handlingar som pdf-dokument, en pdf-fil för varje ritning/handling. Du behöver BankID för att använda e-tjänsten.

Det går även bra att ansöka med en blankett. För att få en blankett skickad till dig, kontakta myndighetsenheten@skurup.se, men för en effektivare handläggning föredrar vi digitala handlingar och att kommunicera digitalt.

Vill du skicka in din ansökan via brev gör du det till:

Myndighetsenheten för miljö och byggnad
274 80 Skurup

Det går även bra att lämna in din ansökan direkt i kommunhusets reception på Stora Torggatan 4.

Mer detaljerad information om rivningslov hittar ni på Boverkets hemsida.

Kontakta Myndighetsenheten för miljö och byggnadTelefontid måndag, onsdag och torsdag kl. 09.30 - 12.00.
Stora torggatan 4

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:
Senast uppdaterad: