Bygga, bo & miljö

Nyhetsarkiv Artiklar

Ny översiktsplan för Skurups kommun

[2023-01-30]

Hur kommer kommunens fysiska miljö att utvecklas fram till år 2035? Översiktsplanen tar ut riktningen för livsmiljöer, natur och rekreation, kommunikationer, kust- och havsområden...

Nya hus i ett nytt villaområde. Vita hus, ett ungt

Se upp för vilt längs vägarna

[2023-01-10]

Under vårvintern sker det många viltolyckor. Här kan du ta del av tips om hur du förebygger olyckor med vilda djur när du rör dig ute på vägarna och...

Hjortar på grönt fält, vegetation i bakgunden.

Hämtning av avfall i vinter

[2022-12-15]

Nu är vintern här och här finns information om eventuella störningar vid hämtning av avfall och vad du kan tänka på för smidigast hantering. Läs mer...

Vinter i Västra Vemmenhög