Stäng

Bostäder och boendemiljö

Lediga tomter för bostadsbyggande. Kraven för vår boendemiljö vad gäller fukt, radon med mera.

Flygfoto, hus och samhälle, gator, grönområden.

I Skurups kommun finns ett varierat utbud av boende.