Stäng

Bolag och stiftelser

Skurups kommun är ägare i ett antal aktiebolag inom olika verksamhetsområden. Bolagen leds av politiskt sammansatta styrelser som speglar mandatfördelningen i kommunfullmäktige. Här kan du läsa mer om dessa.

Skurups Kommunhus AB

Detta är moderbolaget som har tre dotterbolag.

Skurupshem AB

Bolaget har till huvudsaklig uppgift att tillhandahålla hyreslägenheter inom kommunen.

Skurup Kommunala AB

Bolaget äger och förvaltar fast egendom med verksamhetslokaler för kommunens verksamheter.

Skurups Elverk AB

Ansvarar för drift och underhåll av elnätet inom Skurups tätort samt för bredband genom affärsområdet Skurups Bredband.

Skurups Energihandel AB

Bolaget erbjuder el till boende och företag i kommunen och är ett dotterbolag till Skurups Elverk AB.

 

Bolagens webbplatser

Stiftelser

Sociala verksamhetsområdet

Samfond för sjuka och behövande

Ändamål: Disponibel avkastning skall användas för behövande och sjuka. Avkastningen får inte användas för att täcka behov som den enskilde personen har rätt till enligt lag.

Anna Bengtssons donation

Ändamål: Disponibel avkastning skall användas enligt följande:

  • i första hand till nyfödda behövande i Skivarps församling.
    - i andra hand till behövande barn överhuvudtaget i Skivarps församling.
    -i tredje hand för ungdomsvård och fostran i Skivarp.

Ansökningsblankett: Anna Bengtssons donation Pdf, 195.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Pedagogiska verksamhetsområdet

Sigrid Perssons stiftelse

Ändamål: Avsedd för en eller flera begåvade och flitiga elever, som utgått från Skurups grundskola och som fortsätter bedriva sina studier för högre utbildning vid universitet, högskola eller andra därmed jämförliga utbildningsanstalter såväl inom riket som utomlands. Till anmälan skall bifogas betygskopia från årskurs 9 grundskolan i Skurup, studierna skall vara pågående och styrkas med intyg över uppnådda studieresultat på eftergymnasial nivå. Stipendiet kommer att vara på minst 1 000 kronor och urval sker bland sökande som uppnått högst poäng, dock minst 80 poäng. Utdelning ur denna stiftelse sker endast en gång per sökande.
Under 2024 finns inga medel att söka ur denna stiftelse.

Thomei stipendiestiftelse

Ändamål: Avsedd för flitiga och begåvade ungdomar 16-20 år, som vidareutbildar sig vid teknisk skola, yrkesskola eller annan utbildningsanstalt. Sökande skall vara folkbokförd i Skurups församling och ha genomgått Skurups grundskola. Till anmälan skall bifogas betygskopia från årskurs 9 grundskolan i Skurup samt senaste betyg (minst åk 1) från pågående utbildning. Utdelning ur denna stiftelse sker endast en gång per sökande.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:
Senast uppdaterad: