Stäng

Tobak

Tobakslagen reglerar rökförbud på offentliga platser samt tillståndskravet för försäljning av tobak och liknande produkter.

Pågatåget vid en station.

Exempel på rökfri miljö.

Rökförbud offentlig plats

Det råder rökförbud på offentliga platser så som till exempel uteserveringar, järnvägsstationer, lekplatser och entréer till lokaler som omfattas av rökförbud. Rökförbudet omfattar även skolgårdar. Reglerna är till för att förbättra människors hälsa och minska rekryteringen av unga till bruk av tobak. Myndighetsenheten gör årligen kontroller i offentliga miljöer för att kontrollera regelefterlevnaden.

Dessa miljöer ska vara rökfria

De rökfria miljöerna som regleras i lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter (LTLP) är:

 • Barn- och ungdomsverksamhet: Lokaler som är avsedda för barnomsorg, skolverksamhet eller annan verksamhet för barn eller ungdom. Rökförbudet gäller även utomhus på exempelvis skolgårdar.
 • Hälso- och sjukvård: I lokaler som är avsedda för hälso- och sjukvård.
 • Bostäder och inrättningar med särskild service eller vård: I lokaler för gemensamt bruk i bostäder och inrättningar med särskild service eller vård.
 • Kollektivtrafik: På färdmedel i inrikes kollektivtrafik och i lokaler som används av den som reser med sådana färdmedel. Rökförbudet gäller även på motsvarande områden utomhus.
 • Restauranger och andra serveringsställen: I restauranger och på andra serveringsställen. Rökförbudet gäller även på uteserveringar.
 • Lokaler för allmän sammankomst och offentlig tillställning: I andra lokaler än ovanstående som används för en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning.
 • Andra lokaler som allmänheten har tillträde till: Rökning är även förbjuden i flera lokaler som allmänheten har tillträde till än de som redogjorts för under rubrikerna ovan t.ex. butiker.
 • Hotell och andra tillfälliga bostäder: I hotell och andra inrättningar där tillfällig bostad yrkesmässigt upplåts.
 • Inhägnade idrottsplatser utomhus: På inhägnade platser utomhus som huvudsakligen är avsedda för idrottsutövning, dvs. idrottsanläggningar.
 • Lekplatser: På lekplatser som allmänheten har tillträde till.
 • Entréer: Vid entréer till lokaler och andra utrymmen som omfattas av rökförbud enligt LTLP och som allmänheten har tillträde till.

Detta får du inte röka i de rökfria miljöerna

I de rökfria miljöerna är det förbjudet att:

 • röka tobak
 • inhalera tobak som förångats (exempelvis användning av så kallade heat-not-burn produkter)
 • röka örtprodukter
 • använda e-cigaretter
 • använda njutningsmedel som till användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak (till exempel att röka vattenpipa med annat innehåll än tobak)

Försäljning

Det krävs försäljningstillstånd för att få sälja tobak. Du ansöker enkelt om försäljningstillstånd via vår e-tjänst. Är du förhindrad att använda denna kan du be att få en blankett skickad till dig med post.

Krav på dig som ansöker om försäljningstillstånd för tobak

För att beviljas tillstånd ställs krav på dig som söker om att du ska vara personligt och ekonomiskt lämplig. Det innebär exempelvis att du ska vara ekonomiskt skötsam och inte ha ett brottsligt förflutet. Du riskerar att få avslag på din ansökan om:

 • Du har skulder hos kronofogden
 • Du har skatteskulder
 • Du förekommer i polisens register för allvarlig brottslighet

Myndighetsenheten gör en enskild bedömning i varje ärende.

Egenkontroll

Det ställs också krav på dig som söker försäljningstillstånd om egenkontroll. För att beviljas tillstånd måste du därför bifoga ett egenkontrollprogram till din ansökan som är lämpligt för din verksamhet.

Av egenkontrollprogrammet ska bland annat framgå:

 • hur du arbetar för att följa lagen med exempelvis ålderskontroll
 • information till personal
 • märkning och spårbarhet av tobak

Kontakta kommunens alkohol- och tobakshandläggare för vägledning om egenkontrollprogram vid försäljning av tobak. Vägledningen ger dig som handlare stöd och riktlinjer för vilka rutiner ditt egenkontrollprogram ska innehålla.

Tillsyn

Skurups kommun gör regelbundet tillsyn av verksamheter med försäljningstillstånd. Tillsynen kan bestå både av oanmälda kontrollköp samt föranmälda kontrollbesök. Vid kontrollerna går inspektören igenom verksamhetens hantering av produkterna. Inspektören tittar bland annat på:

 • Verksamhetens egenkontrollprogram
 • Marknadsföring
 • Uppfyllnad av åldersgräns
 • Märkning

Avgift

Myndighetsenheten tar ut en avgift för handläggning av ärenden gällande tobak och liknande varor. Timavgift debiteras utifrån faktiskt nedlagd tid.

Viktigt att veta

 

Tänk på att skicka in din ansökan i god tid. Minst 2 månader innan du planerar att påbörja din försäljning behöver vi ha din ansökan. Detta med anledning av att det tar tid att få in alla remissvar från andra myndigheter som krävs innan vi kan göra en bedömning.

Kontakta Myndighetsenhetens alkohol och tobakshandläggare

Observera att handläggaren arbetar 50% varför vi rekommenderar kontakt via mejl i första hand.
Stora Torggatan 4

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:
Senast uppdaterad: