Stäng

Upphandling och inköp

Varje år köper Skurups kommun in varor och tjänster för ungefär 250 miljoner kronor.

Skurups kommun har en central upphandlingsfunktion som arbetar på uppdrag åt kommunens verksamheter. När värdet på ett inköp överstiger gränsen för direktupphandling kopplas en upphandlare in, för att utifrån beställarens/verksamhets behov, projektera och genomföra upphandlingar och säkra användbara och ändamålsenliga avtal. Upphandlaren ska verka för att kommunen gör goda affärer, både på sikt och givet förutsättningar i den enskilda upphandlingen.

Upphandlarna kan svara på frågor om hur inköp och upphandlingsverksamhet fungerar och på allmänna frågor om offentlig upphandling. Du kan kontakta en upphandlare genom kansli@skurup.se

Bild på en mynthögt tillsammans med ett hus