Stäng

Kugghjulets resursskola

Kugghjulet är en resursskola som ligger i samhället Rydsgård.

Vår verksamhet finns i samma lokaler som Rydsgårdsskolan.

Rydsgårdsskolan, teglad fasad, mulitplan för bolllek, basketkorg

Om skolan

Kugghjulet är en liten skola som vänder sig till elever som har omfattande behov av stöd i ett mindre sammanhang. Stödet ska härröra från autismspektrumtillstånd, som är ett samlingsnamn för olika funktionsnedsättningar som påverkar ens sätt att tänka, kommunicera och vara med andra människor. Det finns inga krav på att våra elever ska ha diagnos.

Vi arbetar utifrån tillgänglighetsaspekter och utvärderar vår fysiska, pedagogiska och psykosociala miljö fortlöpande. Utvärderingen används för att utforma vår undervisning.

 • Grunderna i vår skola är trygghet i en individanpassad- och situationsanpassad undervisning.

Vår skola har egna lokaler, men även specialsalar som vi delar med Rydsgårdsskolan i de praktisk-estetiska ämnena samt i NO.

Kugghjulet tar emot elever från åk 4-9. Vi tar emot ett fåtal elever och har en hög personaltäthet.

Vi gör skillnad för våra elever

Detta gör vi genom:

Att arbeta med livskvalitet

 • Våra elever har hög skolnärvaro
 • Våra elever får undervisning som anpassas utifrån deras behov
 • Vi anpassar undervisningen för en hållbar skoldag

Trygghet

 • Våra elever ska känna sig trygga varje dag när de kommer till skolan genom en tydlig och återkommande struktur.
 • Eleverna är delaktiga i utformningen av sitt lärande
 • Våra elever möter få lärare.
 • Vi har egna anpassade lokaler

Utveckling

 • Alla elever ska känna att de kan lyckas
 • Elevernas mål står i fokus – alla elever ska ha betyg i alla ämnen
 • Kontinuerligt tillgänglighetsanpassar vi skolan utifrån fysiska, pedagogiska och psykosociala faktorer som utgår från elevernas behov.
 • Vi följer upp och analyserar undervisningens kvalitet kontinuerligt.

Vi arbetar utifrån tre viktiga huvudområden:

 • Trygghet och delaktighet
 • Undervisningens kvalitet
 • Kunskap och lärande.

Vi analyserar kontinuerligt våra resultat utifrån enkäter, utvärderingar och dialoger. Resultatet ligger till grund för arbetet framåt.

Värdegrund

Hos oss bygger vi på att alla får vara den man är och alla kan lyckas.

Vi har ett öppet klimat där allas röst ska bli hörd.

Vi möter alla elever utifrån deras förutsättningar och formar deras lärande.

 

Välkommen att kontakta oss vid frågor.

Kontaktuppgifter Kugghjulets resursskola

Administratör: Felicia Sijarina
felicia.sijarina@skurup.se eller 0411-538202

Rektor: Ann Holmström
ann.holmstrom@skurup.se eller 0411-538166

Kugghjulets lokala elevhälsa

Den lokala elevhälsan arbetar förebyggande och hälsofrämjande med skolans elever.

Hur du anmäler frånvaro

 

Frånvaroanmälan görs via Quiculums app eller via telefon på telefonnummer: 0411-536339 innan första lektionens start.

 

Frånvaroanmälan kan endast göras för den aktuella dagen och de två kommande dagarna. Som vårdnadshavare kan du antingen anmäla ditt barn som frånvarande hel dag eller vilka tider som ditt barn är frånvarande (till exempel vid tandläkarbesök).

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:
Senast uppdaterad:

icon Innehåll på sidan