Stäng

Fjärrvärme

I Skurup distribueras fjärrvärmen av Skurups Fjärrvärme AB som är ett helägt dotterbolag till Solör Bioenergi AB.

Vad är fjärrvärme?

Fjärrvärme innebär att anslutna fastigheter (byggnader) i en tätort är sammankopplade i ett vattenburet värmeledningssystem där varmt vatten pumpas runt för att värma hus och byggnader men även så att kunden får varmvatten. Värmen produceras i ett fjärrvärmeverk. I Skurup används i huvudsak olika sorters biobränsle som träflis och pellets.

Genom att användningen av biobränsle, som är en både ekologiskt och ekonomiskt riktig lösning, ersätter fossil olja minskar koldioxidutsläppen i Skurup. Som extra säkerhet finns det dessutom reservpannor men även reservkraft för el så att värmen kan distribueras ut till anslutna byggnader även vid ett strömavbrott.

Lätt och luktfritt

För kunden är det enkelt att få fjärrvärme installerat. Det är bekymmersfritt och bekvämt att ha fjärrvärme. Det kräver ingen bränslepåfyllning eller sotning utan sköter sig självt. Fjärrvärme varken luktar eller låter. Fjärrvärme är ett ekonomiskt, bekvämt, tryggt och inte minst miljövänligt sätt att värma upp bostäder, industrier och andra byggnader.

Fjärrvärmenätet byggs kontinuerligt ut och täcker stora delar av Skurups tätort inklusive nordvästra industriområdet. Det finns fjärrvärme även i Skivarp och i Rydsgård.

Kontakta Skurups Fjärrvärme AB

om du har frågor om fjärrvärme i Skurups kommun

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:
Senast uppdaterad: