Stäng

Lämna anbud

För att öka chansen att vinna i våra upphandlingar behöver du få kunskap om hur upphandlingsförfarandet fungerar och vad som är viktigt att tänka på när du lämnar ett anbud.

Kortfattat inleds en upphandling med att kommunen annonserar ett behov av vara eller tjänst. Annonsen är publik och anbudsgivning öppen under en begränsad tid. För att lämna anbud behöver leverantören uppfylla krav som framgår i upphandlingsdokumenten, och efter anbudsöppning kontrolleras först leverantören, och sedan anbudet (kvalitet i varan/tjänsten). Kontrakt tilldelas leverantören med det för kommunen fördelaktigaste anbudet.

Grundläggande att tänka på när du lämnar anbud i en annonserad upphandling är att:

  • Använd bifogade anbudsformulär när det finns
  • Svara på samtliga frågor och krav
  • Ställ frågor i systemet innan anbudet lämnas in
  • Kontrollera gärna anbudet en extra gång innan det lämnas in
  • Lämna in anbudet inom angiven tid

För att bättre förstå regelverket och de formella strukturerna som styr offentlig upphandling, föreslår Skurups kommun nedan länkar som en bra start:

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Myndigheten för Digital förvaltning (DIGG) och Upphandlingsmyndigheten i samverkan med Svenskt Näringsliv, Företagarna och Almega har tagit fram en enkel skrift om att lämna anbud elektroniskt och att fakturera elektroniskt.

Upphandlingsmyndighetens har tagit fram en guide om upphandlingens olika delar som ger dig tips på vägen. Här hittar du även information om upphandlingslagstiftningen samt övriga lagar och förordningar som hör till offentlig upphandling.

På konkurrensverkets hemsida går att läsa vidare om regelverket. Till exempel erbjuder de också en grundläggande ordlista för offentlig upphandling.

Viktigt att veta

 

Skurups kommun genomför upphandlingar i systemet Tendsign.

För att ta kunna del av alla handlingar och lämna ett anbud registrerar du ett konto i systemet. Det är kostandsfritt att registera sig och alla företag är välkomna att lämna anbud i våra upphandlingar.

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:
Senast uppdaterad: