Stäng

Bygga eller riva

När du ska bygga, ändra eller riva behövs ofta någon form av lov, tillstånd eller anmälan. Det är Myndighetsnämnden för miljö och byggnad som beslutar i ärenden som till exempel bygglov, marklov och rivningslov.

 

En bildtext till bilden

Bygga nytt, bygga om och bygga till

Myndighetsenheten för miljö och byggnad ansvarar även för tillsyn av byggverksamheten, för ovårdade byggnader och tomter, ventilationskontroll med mera. Detta görs enligt plan- och bygglagen.

Viktigt att veta

 

Du behöver oftast bygglov om du vill bygga ett nytt hus, bygga till hus eller göra vissa ändringar. Du kan även behöva bygglov för att sätta upp ett plank eller en mur, eller anordna ett upplag på tomten. Om du är osäker på om den åtgärd du planerar kräver bygglov, kontakta myndighetsenheten miljö och byggnad. Ibland måste du göra en anmälan även om du inte behöver bygglov.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:
Senast uppdaterad: