Stäng

Utskott

I Skurup finns det fyra utskott som har i uppgift att hantera det dagliga arbetet och den ekonomiska uppföljningen inom respektive verksamhetssområde. Kommunstyrelsen har övergipande ansvaret för verksamheten.

Personalutskottet

Utskottet har ansvarar för kommunens personalpolitik som bland annat innefattar den årliga löneöversynen, jämställdhetsarbetet och arbetsmiljöarbetet samt andra frågor som avser förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare och uppdragstagare.

 

Ledamöter

Lars Nyström (SD), ordförande
Åsa Ekblad (M), första vice ordförande
Anders Kristiansen (KD)
Magnus Alm (S), andre vice ordförande
Roland Hansson (S)

Ersättare

Ann-Marie Sjöberg (SD)
Loubna Stensåker Göransson (M)
Cecilia Svensson (M)
Yvonne Nilsson (S)
Mirza Huremovic (S)

Samhällsbyggnadsutskottet

Detta utskottet sköter den löpande fastighetsförvaltningen och frågor gällande hyra, arrende och tomträtt.

Ledamöter

Nicklas Olsson (M), ordförande
Arne Nilsson (SD), första vice ordförande
Claes Lind (M)
Mirza Huremovic (S), andre vice ordförande
Magnus Alm (S)

Ersättare

Åsa Ekblad (M)
Anders Kristiansen (KD)
Lars Nyström (SD)
Roland Hansson (S)
Sven Åke Strandberg (KV)

Upphandlingsutskottet

Utskottet anvarar för att skapa en enhetlig samordning av kommunens upphandlingar samt följa upp och utvärdera dessa. Utskottet ska även säkerställa att lagen om offentlig upphandling, policys och riktlinjer efterföljs.

Ledamöter

Lars Nyström (SD), ordförande
Johan Bolinder (M), första vice ordförande
Magnus Alm (S), andre vice ordförande

Skol och utbildningsutskottet

Utskottet ansvarar för den samlade skol-och utbildningsverksamheten, inklusive vuxenutbildning samt eventuella kvalificerade yrkesutbildningar och övriga uppdragsutbildningar.

Ledamöter

Ann-Marie Sjöberg (SD), ordförande
Loubna Stensåker Göransson (M), första vice ordförande
Cecilia Svensson (M)
Magnus Alm (S), andre vice ordförande
Solbritt Lundgren (C)

Ersättare

Magnus Book (SD)
Claes Lind (M)
Andreas Oskarsson (M)
Lena Axelsson (S)
Mirza Huremovic (S)

Vill du veta mer?

 

Vill du läsa mer om våra utskott finns information

i kommunstyrelsens reglemente Pdf, 107.7 kB, öppnas i nytt fönster.


Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:
Senast uppdaterad: