Stäng

Räddningstjänsten

Räddningstjänsten i Trelleborg och Skurup arbetar för att minska samhällets risker, förebygga olyckor och utföra räddningsinsatser när olyckorna ändå sker.

En brandman står med ett barn och testar vattenslang, gräsmatta, parkeringsplats och en brandman i bakgrunden. Sol och sommar.

Räddningstjänsten bjuder med jämna mellanrum in allmänheten till studiebesök.

Minska samhällets risker, förebygga olyckor och räddningsinsatser

För att kunna klara detta uppdrag genomför räddningstjänsten olycksförebyggande insatser på flera olika sätt. Vi genomför till exempel tillsyn, handlägger tillståndsärenden gällande brandfarlig och explosiv vara och är delaktiga i kommunens samhällsplanering. Vi arbetar med att sprida information till medborgarna om att förebygga brand och olyckor i hemmet.

Brandvarnare – en livförsäkring!

Den som tidigt uppmärksammas på en brand har väsentligt ökade möjligheter att kunna sätta sig i säkerhet och undvika att skadas av branden. Om en brand upptäcks tidigt ökar även möjligheterna till att släcka branden och begränsa skadorna.

  • Det bör finnas minst en fast installerad brandvarnare i alla bostäder.
  • Kom ihåg brandvarnare i sommarstugan och i husvagnen/husbilen.
  • Du kan också ta med en resebrandvarnare på semesterresan.

Brandfarlig vara

De verksamheter som har tillstånd för hantering av brandfarliga eller explosiva varor - omfattas normalt sett alltid av tillsyn enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor. Vissa verksamheter omfattas av tillsyn enligt båda lagstiftningarna. Räddningstjänsten kan då genomföra tillsyn enligt båda lagstiftningarna vid samma tillsynsbesök.

Tillsyner

Räddningstjänsten Trelleborg är tillsynsmyndighet när det gäller de skyldigheter som framgår av Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) och Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE).

Det civilrättsliga avtal som finns upprättat innebär att Räddningstjänsten Trelleborg inte bara sköter dessa ärenden i Trelleborgs kommun, utan även i Vellinge och Skurup. Lagstiftningarna preciserar inte vilka verksamheter som ska omfattas av tillsyn. Kommunerna gör denna bedömning själva, likaså hur ofta tillsynsbesöken ska genomföras. Detta finns preciserat i räddningstjänstens riktlinje för tillsynsverksamheten.

Som exempel kan nämnas att vårdanläggningar, industrier, skolor, hotell, större samlingslokaler och vissa samhällsviktiga anläggningar normalt sett omfattas av tillsyn enligt Lag om skydd mot olyckor. De verksamheter som har tillstånd för hantering av brandfarliga eller explosiva varor omfattas normalt sett alltid av tillsyn enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor.

  • Vissa verksamheter omfattas av tillsyn enligt båda lagstiftningarna. Räddningstjänsten kan då genomföra tillsyn enligt båda lagstiftningarna vid samma tillsynsbesök.

Viktigt att veta

 

Sedan den 1 januari 2013 har Skurups kommun ett civilrättsligt avtal med Trelleborgs kommun om räddningstjänst. Detta innebär bland annat att det finns en gemensam administration och ledningsorganisation som sköts från Trelleborg.

Kontakta Räddningstjänsten i Trelleborg

vid frågor om sotning, eldning och förebyggande brandsäkerhet

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:
Senast uppdaterad: