Stäng

Anmäl dig nu

När får man söka och vilken ålder gäller?

Man får söka först det kalenderår eleven uppnår rätt ålder för den aktuella kursen. Alltså lönar det sig inte att anmäla flera år i förväg. Besked om antagning skickas ut under sommaren.

Saknar du e-legitimation?

Du som absolut inte vill eller kan använda e-id, har möjlighet att istället söka via utskriven pappersblankett. Vi rekommenderar dock inloggning på hemsidan, då man snabbare kommer med i hanteringen och själv kan följa ansökan, ändra och komplettera samt få information.

Avsluta kurs

Om ditt barn vill sluta sin kurs, börja med att prata med läraren. Sedan loggar du in och avslutar kursen i Speed Admin. Avslutet måste ske senast 10 dagar efter kursstart, annars debiteras hel terminsavgift. Observera att det inte räcker med att prata med läraren. Eleven är formellt avanmäld först sedan det gjorts i systemet.

Terminsavgifter 2024

  • Instrumentspel 910 kr
  • Sång enskilt/smågrupp 910 kr
  • Musikterapi 910 kr
  • Grundkurs i musik 640 kr
  • Körsång 280 kr (gratis för våra sångelever)
  • Instrumenthyra 450 kr
  • Cirkus 770 kr
  • Dans 640 kr (gå i två dansgrupper i mån av plats 740 kr)

Syskonrabatt

  • Syskon nummer två får 25% rabatt på terminsavgiften
  • Syskon nummer tre och uppåt får 50% rabatt

Kulturskolan ger inte rabatt på instrumenthyra.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:
Senast uppdaterad: