Stäng

Husdjur

Att ha djur innebär ett ansvar att säkerställa deras välmående och att visa hänsyn mot omgivningen. Här lyfter vi vilka regler som gäller för djur som upplevs som störande samt vilka djur man behöver anmäla till kommunen att man har hemma.

Två barn håller vars en höna.

Olika myndigheter

Kommunen ansvarar för att övervaka miljö- och hälsoskyddsfrågor hos både privatpersoner och näringsidkare. Vi hanterar vissa tillstånd för djurhållning, begravning av häst samt ärenden som rör djur som upplevs som störande.

Länsstyrelsen genomför djurskyddskontroller över hela länet, och deras arbete inkluderar kontroller av privatpersoners djur samt djur inom lantbruk. Om du har frågor angående djurskydd, hantering av hemlösa katter eller misstänker att tama djur far illa, ska du kontakta Länsstyrelsen i Skåne.

För situationer som involverar aggressiva djur, lösspringande djur, försvunna husdjur eller pågående djurmisshandel bör du istället kontakta Polisen på telefonnummer 114 14, eller ringa 112 om det är en akut situation. Polisen ansvarar även för ärenden som rör djur skadade i trafikolyckor.

Hundar

I Skurups kommun finns lokala föreskrifter som innehåller regler som är tillämpliga för dig som äger eller tar hand om hundar. Du som hundägare har ett strikt ansvar för hunden och behöver se till att den inte orsakar olägenhet eller skada för andra människor. Det innebär att man behöver ha sin hund under uppsikt samt se till så att hunden inte skäller i tid och otid så att grannar störs. Att skälla är dock ett naturligt beteende och som granne eller närboende får trots allt ett visst mått av hundskall tålas.

Bra att känna till:

  • Under perioden 1 mars till 20 augusti ska hundar hållas under sådan tillsyn att de hindras från att springa lösa i marker där det finns vilt.
  • Hundar får endast vistas på vissa delar av stranden längs kuststräckan i Skurups kommun under perioden 15 april till 15 oktober i enlighet med § 17-18 i de lokala ordningsföreskrifterna.
  • Hundar får ej vistas på begravningsplatser
  • Hundar ska vara kopplade i tätorterna enligt karta i ordningsföreskrifterna. När de ej är kopplade utanför dessa områden ska de ha halsband med ägarens namn, adress och telefonnummer.
  • Hundägaren eller den som tar hand om en hund ska plocka upp efter sin hund i områden med tätortsprägel, på badstränder, idrottsanläggningar och motionsspår.

 

Katter

Katten är ett självständigt djur och kan hållas som innekatt eller utekatt. Man kan betraktas som djurhållare så fort man börjat mata en katt och är då skyldig att se till att katten fullt ut sköts i enlighet med djurskyddslagen. Födotillgången styr katternas beteende och de vistas där födan finns. Det kan medföra att större flockar med katter samlas vilket kan skapa olägenheter.

Ett upplevt problem gällande lösspringande katter är att de förorenar i sandlådor, rabatter och liknande. Katter som passerar en villatomt är inte en olägenhet för människors hälsa och miljön enligt miljöbalken. Allergirisken då en katt passerar tomten anses vara en liten störning och är inte en olägenhet för människors hälsa enligt miljöbalken.

Det är fastighetsägarens uppgift att skydda sig från att en katt tränger sig in i hus, ligger på sittdynorna i trädgården, gör spår på trädgårdsbordet vid fuktig väderlek och orsakar avföring i trädgårdsland och rabatter. Fastighetsägaren får själv överväga vilket skydd som kan finnas för att skydda tomten från passerande katter. Det är dock viktigt att poängtera att man aldrig får skada en katt.

Lag och praxis ger katter rörelsefrihet, samtidigt som kattägare enligt lag är föreskrivna skyldigheter att hålla dem under tillsyn och sköta om dem. Dock har en kattägare inte samma strikta ansvar för sin katt som en hundägare har.

För att få ha orm som husdjur inom detaljplanelagt område behöver man ansöka om tillstånd hos Myndighetsenheten. Kravet om tillstånd gäller alla ormar, inte bara de som är giftiga. Tillståndskravet baserar sig på 3 § i Skurup kommuns lokala hälsoskyddsföreskrifter och finns för att förebygga olycksfall och även för att lindra den oro för ormar som kan finnas hos människor.

För att få hålla djur som inte är sällskapsdjur inom detaljplanelagt område krävs tillstånd från Myndighetsenheten. Tillståndskravet baserar sig på 3 § i Skurup kommuns lokala hälsoskyddsföreskrifter och finns för att förebygga störningar till omgivningen, främst i form av ljud och lukt. Till djur som inte är sällskapsdjur räknas höns, häst, gris, ko, get och får samt andra pälsdjur och fjäderfä som inte är sällskapsdjur.

Den vanligaste ansökan till oss är för höns inom detaljplanelagt område. I Skurup finns inget förbud mot att hålla tupp men det är viktigt att den sökande kan redogöra för att tuppens galande inte kan störa grannar.

Uppgifter om verksamhetsutövaren
Uppgifter om verksamhetsutövaren
Ange djurart, antal djur och kön, hur gödseln ska hanteras, hur djuren ska bo och hållas, eventuella åtgärder för att minska störningar för omgivningen.

Markera djurens bostad samt eventuell gödselstad.

Andra uppgifter om er anläggning.
Avgift
Myndigheten tar ut timavgift för handläggning av anmälan om djurhållning inom detaljplanelagt område. Avgift tas ut för faktiskt nedlagd handläggningstid.

När ett djur avlider är grundregeln att det ska tas omhand på ett smittskyddssäkert sätt. I praktiken innebär det att större djur som hästar och kor skickas till destruktion och att mindre sällskapsdjur som hund och katt kremeras.

Sällskaps- och hästdjur får dock begravas enligt Jordbruksverkets föreskrifter. Vid begravning av häst ska det ske enligt kommunens anvisning. Det innebär att du behöver kontakta Myndighetsenheten före nedgrävningen.

Kremerade djur får begravas eller deras aska spridas utan tillstånd från myndigheten. Önskar du sprida askan på annans fastighet behöver du ägarens tillåtelse.

Vid Bräknehus finns en minneslund där aska kan spridas. Kontakta Kommunteknik för mer information.

Viktigt att veta

 

Var ute i god tid innan ni planerar att införskaffa djur som kräver anmälan om ni bor inom detaljplanelagt område. Handläggningen tar upp till 6 veckor från det att anmälan är komplett. För handläggningen debiteras timavgift enligt gällande taxa.

Kontakta Myndighetsenheten för miljö och byggnad

Telefontid måndag, onsdag och torsdag kl. 09.30-12.00.
Stora Torggatan 4

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:
Senast uppdaterad: