Stäng

Magnetfält

Elektromagnetiska fält omger oss ständigt. Dessa fält skapas av elektriska apparater.

Massor av blå sladdar inkopplade på baksidan av en elektrisk apparat.

Strålskydd

I Sverige har Strålsäkerhetsmyndigheten ansvaret för att följa den senaste forskningen och ge råd samt riktlinjer när det gäller exponering för elektromagnetiska fält. Exponeringen sker genom de elektroniska apparater vi omges av i vår direkta närhet, exempelvis kylskåp, kaffebryggare, hårtorkar, datorer och trådlösa telefoner. Vi exponeras även av magnetfält från kraftledningar och radiovågor från exempelvis mobiltelefoner.

Vid klagomål utvärderar Myndighetsenheten för miljö om exponering för elektromagnetisk strålning kan medföra någon hälsorisk för människor, grundar de sin bedömning på information från Strålsäkerhetsmyndigheten.

Viktigt att veta

Det finns strikta regler kring mängden strålning som ett objekt får avge. Det är därför mycket ovanligt att myndigheten i samband med klagomål kan säga att det föreligger risk för människors hälsa utifrån gällande lagstiftning.

Kontakta Myndighetsenheten för miljö och byggnad

Telefontid måndag, onsdag och torsdag kl. 09.30-12.00.
Stora Torggatan 4

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:
Senast uppdaterad: