Stäng

Bygglovsritningar

När man ansöker om bygglov eller gör en anmälan så ska du skicka in ritningar. Här får du veta vilka krav som ställs på bygglovsritningar.

Bild på en planritning, skalstock (en typ av linjal) och en svart penna.

En planritning visar en byggnads planlösning

Krav på ritningars kvalitet

Ritningar ska vara skalenliga. Ritningarna ska vara ritade med svarta linjer på vitt papper, använd inte rutade papper. Ritningarna ska lämnas in i pdf-format med en handling per fil alternativt på papper. Tänk på att scannade ritningar ska vara i god upplösning/kvalitet. Fotograferade ritningar godtas inte.

Ritningar ska vara försedda med fastighetsbeteckning, huvudmått, mått till tomtgräns, norrpil, skalstock och format samt uppgift om vem som är ansvarig för ritningen. Det är fördelaktigt att markera ritningarna med nummer och datum, för att kunna urskilja olika versioner från varandra.

Beställ kart- och ritningsunderlag

Ritningar från bygglovsarkivet

Det kan finnas äldre ritningar på ditt hus i vårt centralarkiv.

Beställa kartor

Här kan du beställa kartutdrag samt nybyggnadskartor.

Kontakta Myndighetsenheten för miljö och byggnad

Telefontid måndag, onsdag och torsdag kl. 09.30 - 12.00.
Stora Torggatan 4

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:
Senast uppdaterad: