Stäng

Budget och bokslut

Kommuner skall enligt kommunallagen ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet.

Vad är god ekonomisk hushållning?

God ekonomisk hushållning innebär att kommunen ska ha goda förutsättningar för att i ett långsiktigt perspektiv klara av ekonomin och den kommunala verksamheten.

Kommunfullmäktige ansvarar för och beslutar i budgeten om riktlinjer för god ekonomisk hushållning.

Budget – Så ska pengarna användas

I filen Budget 2023 och flerårsplan 2024 och framåt kan du läsa mer om vad och hur budget fördelas i verksamheterna.

Bra att veta

 

Årets budget följs under året upp i en delårsrapport och årsredovisning.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:
Senast uppdaterad: