Stäng

Slimmingeby skola

Slimmingeby skola är en F-6 skola belägen i byn Slimminge.

röd skolbyggnad, träfasad, lekställning, vegetation, kyrktorn

Om skolan

Slimmingeby skola är belägen i ortens gammal byskola. Skolan ligger nära den natursköna Romeleåsen där upptagningsområdet är vidsträckt och har landsbygdskaraktär.

Slimmingeby skolas vision:

  • All personal ska bidra till en god lärandemiljö genom att bygga tillitsfulla relationer till elever och varandra. Vi ska ha höga förväntningar på våra elever.
  • Skolan ska genomsyras av höga förväntningar där alla genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och bidrar till en god arbetsmiljö.
  • Genom en anpassning av klassrumsundervisningen och ett differentierat arbetssätt ska alla elever tillgodogöra sig undervisningen.
  • Vi strävar efter att elever ska nå målen i alla ämnen.
  • Vårt mål är att alla elever får växa, utvecklas och nå framgång tillsammans

Kontaktuppgifter Slimmingeby skola

Administratör: Charlotte Pilhamre
charlotte.pilhamre@skurup.se eller 0411-536312

Rektor: Johanna Lindgren
johanna.lindgren@skurup.se eller 0411-536223

Biträdande rektor: Henric Nilsson
henric.nilsson@skurup.se eller 0411-536420

Fritidshem

Slimmingeby skolas fritidshem vänder sig till alla barn mellan 6 och 13 år.
Syftet är att fritidshemmet ska bidra till barns utveckling, omsorg och lärande.
Detta görs i samverkan med skolan och sker genom aktiviteter utomhus såväl som inomhus. Genom fritidsråd görs varje barns röst hörd i frågan om aktiviteter och innehåll i verksamheten.

Vi har öppet morgon, eftermiddag och lovdagar. Våra yngre elever i förskoleklass och årskurs 1 går på ”Fritids” som är belägen i samma lokaler som förskoleklass och våra äldre barn i årskurs 2 till årskurs 6 tillhör ”Klubben” som är belägen i paviljongen.
Förskola och fritidshem samarbetar vid öppningar och stängningar.

Slimmingeby skolas lokala elevhälsa

Den lokala elevhälsan arbetar förebyggande och hälsofrämjande med skolans elever.

Hur du anmäler frånvaro

 

Frånvaroanmälan görs via Quiculums app eller via telefon på telefonnummer: 0411-536339 innan första lektionens start.

 

Frånvaroanmälan kan endast göras för den aktuella dagen och de två kommande dagarna. Som vårdnadshavare kan du antingen anmäla ditt barn som frånvarande hel dag eller vilka tider som ditt barn är frånvarande (till exempel vid tandläkarbesök).

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:
Senast uppdaterad:

icon Innehåll på sidan