Stäng

Hygienlokaler

Yrken inom områden som rör hygien som exempelvis frisörverksamhet, akupunktur, hudvård, massage och fotvård, faller under miljöbalkens och Folkhälsomyndighetens regler.

Skylt som listar olika typer av hygienverksamheter.

Skylt med exempel på hygieniska verksamheter.

Vad är en hygienisk verksamhet?

Om du planerar att starta en hygienisk verksamhet eller byta lokal där du använder verktyg som kan skära eller sticka, måste du kontakta Myndighetsenheten för att ta reda på vilka regler som gäller för din specifika verksamhet. För vissa av dessa verksamheter krävs en obligatorisk anmälan till Myndighetsenheten. För andra verksamheter kan du välja att frivilligt registrera dig.

Anmälningspliktiga hygieniska verksamheter

  • Verksamheter som erbjuder hygienisk behandling med risk för blodsmitta eller annan smitta genom användning av skärande och stickande verktyg som tatueringsnålar, piercingverktyg, skalpeller, lansetter, sprutor, akupunkturnålar eller liknande.
  • Verksamheter som utför rakning med kniv och hyvel.
  • Verksamheter som utför håltagning (till exempel öronhåltagning) med sterila smycken som sitter i engångskassetter.
  • Allmänna bassängbad som är öppna för allmänheten eller används av många människor.
  • Solarier (enligt strålskyddslagen).

Ej anmälningspliktiga hygieniska verksamheter

  • Yrkesmässiga hygieniska verksamheter som inte innebär risk för blodsmitta eller annan smitta, såsom hårvård, manikyr/pedikyr, massage, skönhetsbehandlingar, hudvård och zonterapi.
  • Diatermi (upphettning av kroppsvävnad med elektricitet).
  • Laserbehandling

Stickande och skärande verksamheter

I denna kategori finns tatuerare, vissa fotvårdare, vissa nagelvårdare och skönhetssalonger. För dessa verksamheter krävs en obligatorisk anmälan till Myndighetsenheten. Du måste vänta minst sex veckor från anmälan gjorts innan du kan påbörja verksamheten, om inte tillsynsmyndigheten beslutar annorlunda. Anledningen till att dessa verksamheter kräver anmälan är de riskerar att sprida blodsmitta.

Blodsmitta och annan smitta

Blodsmitta innebär överföring av blodburna virus (t.ex. hepatit B, hepatit C, HIV) via skärande eller stickande verktyg. Andra smittor kan också uppstå vid hygieniska behandlingar, såsom hudinfektioner, som orsakas av bakterier. Ibland kan det också uppstå andra typer av infektioner i samband med hygieniska behandlingar. Dessa infektioner inträffar när bakterier tränger in i djupare vävnader. Detta kan hända om hudytan inte har rengjorts noggrant så bakterier förs ner under huden eller om de verktyg som används inte är ordentligt rena. Sådana infektioner kan orsakas av olika bakterier som tarmbakterier, stafylokocker och streptokocker.

Egenkontroll

Om du driver en hygienisk verksamhet är det ditt ansvar att regelbundet kontrollera och planera din verksamhet. Egenkontrollen är ett verktyg som hjälper dig som driver verksamheten att tidigt upptäcka eventuella risker och brister i rutinerna. På så sätt minskar du risken för att sprida smitta, orsaka allergier eller andra problem för dina kunder. Kräver din verksamhet anmälan ställs det krav på egenkontrollens utformning.

Utöver att fortlöpande planera och kontrollera verksamheten ska verksamhetsutövaren också se till så att det finns tillräcklig kunskap för att kunna förebygga och undvika olägenheten för människor och miljön. Det är också verksamhetsutövarens uppgift att visa att egenkontrollen är tillräcklig och rimlig för att förhindra hälsoproblem. Verksamhetsutövaren ska kunna visa upp egenkontrollen vid tillsynsbesök. Tillsynsmyndigheten bedömer sedan om egenkontrollen uppfyller kraven enligt miljöbalken, om den sker rutinmässigt och om den kan fånga upp brister som upptäcks via besiktningar eller klagomål.

Avfallshantering

Om din verksamhet hanterar stickande eller skärande avfall som skalpellblad, kanyler och nålar, måste du vara extra försiktig med hanteringen. Dessa föremål räknas som riskavfall och bör behandlas separat.

Om din verksamhet har att göra med avfall så som lysrör, batterier och färgrester, som anses vara farligt avfall, måste du också se till att de hanteras på ett speciellt sätt. Du har ett ansvar att dokumentera information om farliga avfall när det uppstår i din verksamhet. Om du vill transportera bort ditt farliga avfall själv, måste du ansöka om tillstånd eller göra en anmälan till Länsstyrelsen i Skåne. Apoteken tar inte emot avfall från företag.

När du transporterar bort farligt avfall, måste du också rapportera informationen om avfallet till Naturvårdsverket - Rapportera till avfallsregistret.

Estetiska kirurgiska ingrepp

Verksamheter som genomför kirurgiska ingrepp och injektionsbehandlingar ska anmäla sin verksamhet och betala en årsavgift till statliga Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Det införs kompetenskrav för den som utför behandlingarna. Endast legitimerade läkare eller tandläkare med adekvat specialistkompetens får utföra estetiska kirurgiska ingrepp. Endast legitimerade läkare, tandläkare och sjuksköterskor får utföra estetiska injektionsbehandlingar som exempelvis botulinumtoxin och fillers.

Läs mer på Inspektionen för vård och omsorgs hemsida.

Viktigt att veta

 

Om du planerar att starta en verksamhet i en lokal som tidigare använts till något annat, exempelvis om du planerar att starta en salong i ett rum i din bostad, krävs ofta bygglov för ändrad användning.

Kontakta Myndighetsenheten för miljö och byggnad

Telefontid måndag, onsdag och torsdag kl. 09.30-12.00.
Stora Torggatan 4

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:
Senast uppdaterad: