Stäng

Föreningsstöd

Det finns flera olika typer av stöd som föreningarna i Skurup kan ansöka om.

Vilka stöd finns i kommunen?

Följande föreningsstöd har föreningarna möjlighet att ansöka om:

Föreningsbidrag

Ändamål

Sista ansökningsdag

Lokalt aktivitetsstöd

Vill främja föreningarnas gruppverksamhet för åldrarna 6-20 år och + 65 år.

25 februari och 25 augusti

Bidrag till studieorganisationer

Ge studieförbunden möjlighet att i demokratiska former bedriva och främja folkbildning och kulturverksamhet av god kvalitet inom Skurups kommun.

15 maj

Startbidrag för nybildad förening

Uppmuntra personer med ett gemensamt intresse att starta förening samt underlätta bildandet av föreningen.

Löpande under året

Utvecklingsstöd

Ge möjlighet för ideella föreningen att söka stöd för att utveckla
verksamheten som normalt inte ingår i föreningens utbud eller ideella föreningar som jobbar aktivt för en levande landsbygd.

30 april och 31 oktober

Sommarlovsbidrag

Uppmuntra föreningar som under sommarlovet arrangerar gratis aktiviteter för barn och ungdomar i ålder 6–15 år.

15 maj

Stöd i kommunägda lokaler/anläggningar

För att underlätta föreningarnas ordinarie verksamhet i alla åldrar så erhåller föreningarna i kommunen subventionerade avgifter i samband med bokning och nyttjande av kommunala anläggningar.

 

Lokal- och anläggningsstöd

Stödet avser att stödja ideella föreningar som för sin verksamhet äger egen anläggning/lokal eller hyr anläggning/lokal som inte subventioneras av kommunen.

15 mars

Stöd till allmänna samlingslokaler

Stödet avser att stödja föreningar som ansvarar för samlingslokaler vilka regelbundet upplåts för allmänna ändamål.

15 mars

Investeringsstöd

Investeringsstöd kan föreningen söka för bygg- och förbättringsåtgärder av
egen eller hyrd lokal eller anläggning.

15 mars

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:
Senast uppdaterad: