Stäng

Misstanke om barn som far illa

Misstänker du att ett barn i din närhet far illa eller känner du oro för ett barn? Tveka inte att kontakta kommunens socialtjänst.

Dina misstankar behöver inte vara bekräftade och du behöver inte ha några "bevis" för att ringa oss.

Om du misstänker att ett barn far illa, kontakta Mottagningen barn och unga i Skurup.
Efter kontorstid, kvällar och helger ringer du till sociala jouren syd via SOS Alarm 112 som kopplar dig vidare till sociala jouren.
Sociala jouren Syds tider är från 16.00 - 08.00 samt från kl 15.00 fredagar till nästkommande vardag kl 08.00.
Vardag innan röd helgdag tar Sociala joruen vid från kl 12.00.

En fantastisk vy över havet med skimrande färger

Vy från badbrygga i Abbekås..

Vem ska anmäla

Du som arbetar inom skola, vård, omsorg eller med socialt arbete har anmälningsplikt. Det innebär att du ska anmäla om du misstänker att ett barn far illa. Samma sak gäller om du tror att en ungdom eller vuxen har problem med missbruk.

Även som privatperson bör du kontakta oss om du tror att ett barn eller en ungdom far illa och kan behöva hjälp. Är du osäker på om du bör anmäla, får du råd av oss.

Hur anmäler jag?

Anmäl på telefon, eller via brev till oss på individ- och familjeomsorg.
En orosanmälan som kommer in till socialkontoret hanteras enbart under kontorstid.

Att vara anonym och sekretess

Du kan alltid vara anonym vid en anmälan så länge du inte uppger personuppgifter vid kontakten med oss. Personuppgifter är exempelvis namn, telefonnummer och din e-postadress.

Du som gör en anmälan i ditt arbete kan inte vara anonym. Arbetar du inom skola, vård, omsorg eller socialt arbete har du anmälningsplikt och ska anmäla om du misstänker att ett barn far illa.

När du har gjort en anmälan

När du har skickat in din anmälan görs en så kallad skyddsbedömning. Det innebär att den eller de personer som anmälan gäller blir kontaktade av socialtjänsten. En socialsekreterare arbetar med att ge hjälp och stöd till personer som kommer till socialförvaltningen.

Efter träffarna tar socialförvaltningen beslutet att antingen:

  • öppna en utredning för att ta reda på vilken form av stöd eller skydd som personen eller familjen behöver, eller
  • avsluta förhandsbedömningen utan att inleda en utredning om det finns andra lösningar som kan utföras utan socialtjänstens insatser.

 

Mottaget, Individ- och familjeomsorg

Telefontid månd 10-12, tisd 13-14 onsd-fred 10-12
Individ- och familjeomsorg Västergatan 44, 274 32 Skurup

Vid akut hjälp ring alltid

Viktigt att veta

OSL 26 kap 1 §: Sekretess gäller inom socialtjänsten för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:
Senast uppdaterad: