Stäng

Bostadsanpassning

Alla ska ha förutsättningar att bo kvar i sitt eget hem under trygga förhållanden så länge man själv önskar och kan.

En bildtext till bilden

Bidrag för bostadsanpassning

Du som har en funktionsnedsättning kan söka bidrag för att anpassa din bostad. Syftet är att du ska ha möjlighet att leva ett självständigt liv i bostaden. Bostadsanpassning kan sökas för att underlätta ditt dagliga liv i hemmet; att ta dig in och ut ur bostaden, att kunna förflytta dig i bostaden, sköta din hygien, laga mat, äta och sova.

Om hjälpmedel inte räcker till

När hjälpmedel inte kan lösa dina vardagsproblem kan en förändring i bostaden vara en möjlighet. Kontakta din arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig. Arbetsterapeuten kommer hem till dig och ser över dina behov. Finns behov av anpassning skriver arbetsterapeuten ett intyg som du bifogar din ansökan om bostadsanpassningsbidrag. Ansökningsblanketten kan du få av arbetsterapeuten eller skriva ut själv via denna sidan.

Bostadsanpassningshandläggare

Lena Månsson

Arbetsterapeuter och fysioterapeuter

Telefontid mån-fre 08.00-09.00, Övrig tid telefonsvarare

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:
Senast uppdaterad: