Stäng

Näringslivsrådet

Näringslivsrådet består av politiker, tjänstemän, företagarföreningar samt ett antal invalda företag.

Näringslivsråd

Invalda företag sitter under en period på två år, varefter nya företag väljs in som medlemmar. Invalda företag skall i möjligaste mån representera bredden av vårt näringsliv. Företag uppmuntras att kontakta kommunen om de önskar vara med i rådet alternativt rekommendera andra lämpliga företag.

Bra kontaktytor, samverkan och dialog

Genom näringslivsrådet har Skurups kommun och näringslivet bra kontaktytor där samverkan och dialog är ledord. Kommunens långsiktiga satsningar inom näringslivsområdet ska vara väl förankrat och önskat av näringslivet, där spelar rådet en aktiv roll.

Därför är det viktigt med en välfungerande dialog med näringslivet och att representanterna i rådet tar ett stort eget ansvar för vidare förankring i respektive nätverk. Näringslivsrådet ska känna en stor delaktighet i kommunens långsiktiga näringslivspolitiska prioriteringar. Rådet är en viktig remissinstans, där remissfrågor vid behov tas med till respektive nätverk för återkoppling i näringslivsrådet. Näringslivsrådet är ett samverkansråd och inget beslutande organ.

 

Ordförande

Martin Gullberg (Skurups Sparbank)

0705-88 35 45

mrgullberg@icloud.com


Pierre Mayr (ELON Knut Pers)

0705-14 02 82

pierre.mayr@elon.se


Maria Dahlberg (Gunnebo Trädgård)

0705-43 08 37

info@gunnebotradgard.com


Jannike Briesenland-Lister (Sydkustens at Pillehill)

0721-84 09 55

jannike@pillehill.se


Ulrik Wehtje (Fastighets AB Företagaren)

0705-56 10 02

uw@bbab.se


Isak Nordahl (Careerey Sverige AB)

0739-42 92 49

isak.nordahl@careereye.se


Catarina Grahm (MCC Label)

0703-35 01 11

catarina.grahm@mcclabel

 

Paula Wilson (Företagarna)

0705-53 34 96

info@hybrid-state.com


Frida Kvantenå (LRF)

0708-22 97 12

frida.w.kvantena@gmail.com

 

Ordförande Kommunstyrelsen

Johan Bolinder

johan.bolinder@skurup.se

 

1:a vice ordförande i Kommunstyrelsen

Lars Nyström

lars.nystrom@skurup.se

 

2:e vice ordförande Kommunstyrelsen

Lena Axelsson

lena.axelsson@skurup.se

 

Kommundirektör

Marcus Willman

marcus.willman@skurup.se

 

Förvaltningschef Serviceförvaltningen

Dick Johansson

0411-53 64 64

dick.johansson@skurup.se

 

Regionchef Svenskt Näringsliv

Johan Dalén

johan.dalen@svensktnaringsliv.se

Kontakta näringslivsenheten

om du har frågor eller synpunkter om kommunens näringsliv
Stora Torggatan 4

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:
Senast uppdaterad: