Stäng

Påverka som granne

Det är Myndighetsnämnden för miljö och byggnad som fattar beslut om bygglov. I vissa fall behöver nämnden samla in och överväga synpunkter från grannar inför beslutet.

I ett bygglovsärende ska berörda grannar och sakägare få möjlighet att yttra sig om:

  • förslaget strider mot gällande detaljplan eller områdesbestämmelser.
  • vissa byggnationer utanför område med detaljplan.

Du som berörd granne eller sakägare får möjlighet att yttra dig om förslaget, det kan handla om exempelvis insyn, skuggningar eller liknande. Nämnden ska sedan ta ställning till om åtgärden kan anses utgöra en betydande olägenhet.

Grannar hörs inte om förslaget följer detaljplanens bestämmelser eller om åtgärden bedöms utgöra en kompletteringsåtgärd utanför detaljplanelagt område.

Vem är berörd granne?

Myndighetsenheten för miljö och byggnad avgör vilka grannar och sakägare som räknas som berörda och ska höras i ett grannehörande. Ofta är det grannar som delar en tomtgräns eller bor på andra sidan en mindre väg som räknas som berörda, men beroende på åtgärd kan det ibland vara fler.

Om du är berörd granne får du oftast ett fysiskt brev från oss med information. I vissa fall underrättas berörda grannar och sakkägare via dagspress.

När synpunkterna från grannar har samlats in får den som sökt bygglov möjlighet att bemöta inkomna synpunkter. Därefter fattar nämnden ett beslut.

Att överklaga ett beslut

Samtliga berörda grannar och sakägare får meddelande om beviljade lov, oavsett om man inkommit med yttrande i ärendet eller inte. Vid stort antal berörda så sker underrättelse via dagspress.

Beslutet med tillhörande handlingar finns tillgängliga hos Myndighetsenheten för miljö och byggnad. Överklagan ska ske inom tre veckor efter att du har fått beslutet och information om hur du gör finns i beslutet.

Mer detaljerad information om hur grannehörande går till finns på Boverkets hemsida via länken nedan.

Kontakta Myndighetsenheten för miljö och byggnad

Telefontid måndag, onsdag och torsdag kl. 09.30 - 12.00.
Stora torggatan 4

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:
Senast uppdaterad: