Stäng

Budget- och skuldrådgivning

Vill du ha hjälp att ordna upp en skuldsituation eller en tilltrasslad vardagsekonomi? Vänd dig till oss som kommunens budget- och skuldrådgivare. Besöken är kostnadsfria. Vi har tystnadsplikt och delar inte dina uppgifter med någon utan ditt medgivande.

Ett ek träd i närbild samhälle i bakgrunden

Ek trädet på Zimmermansbacke Skurup

Vad kan jag/vi få hjälp med?

Lösningen kan bestå av:

 • Hjälp med att göra upp en budget för ditt hushåll.
 • Förslag för att förhindra att du hamnar i en ohållbar skuldsituation.
 • Förslag för att undvika att situationen förvärras och för att staka ut en lösning, steg för steg.
 • Hjälp att kontakta dem som har fordringar på dig, t ex inkassobolag och Kronofogden.
 • Information om hur en skuldsanering går till.
 • Råd och stöd före och under hela skuldsaneringsprocessen. Exempelvis hjälp med att ansöka, överklaga eller begära omprövning.

Betalningsförslag

För skuldsatta som inte uppfyller skuldsaneringslagens krav eller som vill ha andra typer av betalningsuppgörelser kan rådgivaren räkna fram realistiska betalningsförslag. Rådgivaren kan i samråd med den skuldsatte arbeta för att förhandla fram nya betalningsvillkor hos fordringsägarna. Budget- och skuldrådgivaren kan se möjligheter, alternativ och handlingsutrymme när du själv inte gör det. Mer information finns under länkarna.

Riskerar du att bli av med din bostad?

Du kan riskera att förlora din bostad om du till exempel:

 • inte betalar din hyra/avgift i tid
 • återkommande betalar in din hyra för sent
 • stör dina grannar eller missköter din lägenhet

Om ovanstående inträffar riskerar du bli avhyst från din lägenhet av Kronofogden. Den vanligaste anledningen till avhysning är att man står i skuld till sin hyresvärd/bostadsrättsförening och med det blivit uppsagd från sitt boende.

Om du riskerar att förlora din bostad måste din hyresvärd eller bostadsrättsförening enligt lag kontakta socialtjänsten. Vid en sådan underrättelse kontaktar vi dig för att erbjuda dig ett helhetsbaserat stöd i de åtgärder som behövs för att motverka att du blir av med din bostad. Stödet utformas utifrån dina behov, möjligheter och förutsättningar att själv lösa situationen.

Läs mer på Kronofogdens hemsida. Länk till annan webbplats.

 • Vi kan ge dig råd, stöd och information om vad du själv kan göra för att behålla din bostad. Exempelvis kan du få hjälp i kommunikationen med din hyresvärd om dina möjligheter till en avbetalningsplan av hyresskuld.
 • Vi kan ge dig information om var du kan vända dig och hur du ansöker om olika insater.Exempelvis ekonomiskt bistånd, boendestöd, god man och kontakten med andra delar inom socialtjänsten.
 • Vi erbjuder samtal inför en eventuell avhysning och kan stötta dig före, under och efter en avhysning och du kan få information om dina möjligheter framåt.
 • Är din risk för avhysning relaterad till ekonomiska svårigheter erbjuds du möjligheten till samtal med kommunens budget- och skuldrådgivare.

Skuldsanering

Med skuldsanering menas att en svårt skuldsatt person under vissa förutsättningar kan befrias från skyldigheten att betala sina skulder helt eller delvis. Har du haft problem med dina skulder under en längre tid kan du ansöka om skuldsanering. Efter fem år kan du vara skuldfri.

Att söka skuldsanering

Du ansöker om skuldsanering hos Kronofogden på en särskild blankett. Du kan ladda ner den direkt alternativt beställa postleverans på www.kronofogden.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Du kan också beställa ansökningsblanketten på Kronofogdens servicetelefon på telefonnummer
020 - 75 76 77

Behöver du hjälp att fylla i ansökningsblanketten eller få ekonomisk rådgivning kan du kontakta din kommuns budget- och skuldrådgivare.

Vad händer efter ansökan?

Kronofogden prövar om du uppfyller skuldsaneringslagens krav för att få en skuldsanering. Om din ansökan blir godkänd kommer ett förslag till skuldsanering att skickas till dem du är skyldig pengar. Om någon av dem säger nej till förslaget kan Kronofogden ändå besluta om skuldsanering för dig.

Om du beviljas skuldsanering innebär det att du lever på existensminimum, vanligtvis i fem år. Alla pengar över existensminimum går till att betala på skulderna och du får en betalningsplan som du ska följa. Lever du under existensminimum är skuldsaneringsperioden fortfarande fem år men utan betalningsplan. Efter fem år är du skuldfri.

Läs mer om skuldsanering och hur det går till på www.kronofogden.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt budget- och skuldrådgivning

Kristina Johansson, Socionom

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:
Senast uppdaterad: