Stäng

Familjerådgivning och stöd

Alla kan få problem i sina nära relationer. Behöver du/ni vägledning och stöd kontakta våra professionella personal!

Familjerådgivning är en verksamhet som består i samtal - som syftar till att bearbeta samlevnadsproblem och kriser i parförhållanden och familjer, och har hittills skett i samarbete med sydöstra Skånes kommuner (SÖSK).

I slutet av 2024 kommer det att ske en förändring i familjerådgivningen i Skurup, då tanken är att privata utförare kommer erbjuda denna tjänst. Det är genom lagen om valfrihetssystem (LOV), som kommuner och regioner ges möjlighet att konkurrenspröva kommunala verksamheter. Genom LOV kan invånare själva välja utförare för stöd, vård och omsorgstjänster så som familjerådgivning.

 • Från och med 20 mars 2024 började registrering av intresserade aktörer som vill erbjuda familjerådgivning för kommuninvånarna med start 1 november 2024, och en lista på valbara aktörer kommer att presenteras här under hösten.

Läs pressmeddelandet från 20 mars 2024 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ett par håller varandras händer gåendes bort på en gångstig bild från axlar och nedåt
 • Familjerådgivningen erbjuder samtalshjälp för vuxna i till exempel kärleksrelationer, vuxna syskonrelationer eller vuxna barn och föräldrarelationer
 • På Unga föräldrar kan du få råd o stöd i din föräldraroll och
  vi gör också frivilliga samarbetssamtal vid separationer för att komma fram till en lösning som blir bra för ert/era barn

Familjerådgivningen i Ystad erbjuder samtal som kan ha fokus på bland annat:

 • kommunikation
 • att bryta negativa mönster
 • närhet och sex
 • otrohet
 • separation
 • utmaningar i nya familjekonstellationer

Familjerådgivningen bedrivs tillsammans med andra kommuner. Mottagningen finns i centrala Ystad

Klicka vidare på länken för att läsa mer om familjerådgivning och för information om hur ni bokar tid: Familjerådgivning i Ystad Länk till annan webbplats.

Tveka inte att kontakta oss, vi finns till för Er!

Unga Föräldrar

Hit kan du som ung mamma och pappa vända dig för att få råd och stöd i din föräldraroll. Vi kan erbjuda stöd både under graviditeten och sedan under det första året. Träffana sker i grupp. Hör av dig till oss om du är intresserad!

Var? Lilla Västergatan 2, 274 32 Skurup

När? Tisdagar och torsdagar 9 -12, onsdagar 10 -13.30

Den vardagliga strukturen, såväl kortsiktigt som långsiktigt är basen i vårt arbete och vi arbetar utifrån teman styrt av gruppens behov och önskemål. Vi har ett nära samarbete med barnhälsovården, mödrahälsovården och barnpsykolog.

Vi erbjuder:

 • Råd och stöd i föräldrarollen av kunnig och erfaren personal
 • Möjlighet att träffa andra unga föräldrar och utbyta erfarenheter
 • Individuella samtal
 • Råd och stöd i kontakter med myndigheter mm
 • Råd och stöd kring matlagning och kost
 • Som ett led i anknytningsprocessen mellan barn och förälder åker vi regelbundet iväg på babysim

Frivilliga samarbetssamtal

Uppstår problem kring barnen vid föräldrars separation kan vi på Unga föräldrar göra samarbetssamtal under sekretess och föräldrarna registreras inte i vårt socialregister.
Kommer föräldrar inte alls överens gör vår Familjerätt även samarbetssamtal via Tingsrätten.

Kontakta familjerådgivningen i Ystad

Telefontider för tidsbokning: måndagar 13.00-14.00, torsdagar 08.00-09.00

Kontakta Unga Föräldrar

Anna Johansson socionom

Kontakta Unga Föräldrar

Viktoria Jonsson behandlare

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:
Senast uppdaterad: