Stäng

Tyck till om omsorg och stöd

För oss som arbetar inom omsorg & stöd är det viktigt att få reda på vad du som brukare/anhörig/besökare tycker om den service och de tjänster som vi utför. Det hjälper oss utveckla och förbättra våra verksamheter. Alla, brukare, anhörig och besökare, är välkomna att lämna synpunkt.

Inom omsorg och stöd ingår:

  • Äldreomsorg
  • Funktionshinder
  • LSS
  • Socialtjänst.

Lämna en synpunkt

Du lämna förslag på förbättringar, synpunkter, beröm eller kritik på Individ- och omsorgsförvaltningens verksamhetsområde och/eller tjänster. Alla synpunkter publiceras med handläggarens svar när ärendet avslutats. Personuppgifter avidentifieras*.

Alla synpunkter registreras i en databas, även personuppgifter. Det innebär att inlämnade uppgifter blir en offentlig handling som alla har rätt att ta del av. Undantag är uppgifter som sekretesskyddas enligt lag.

Sekretessprövning görs alltid när synpunkten kommer in till Individ- och omsorgsförvaltningen.

Vilka synpunkter tas inte emot eller publiceras?

  • Överklaganden av myndighetsbeslut.
  • Synpunkter som strider mot gällande lagstiftning
  • Synpunkter som innehåller t ex kränkande uppgifter om person, förolämpningar, förtal eller personangrepp
  • * Synpunkter som är sekretessbelagda publiceras inte
  • Synpunkter av politisk karaktär
  • Synpunkter som innehåller personuppgifter publiceras inte. GDPR-granskning görs av registrator före eventuell publicering.

Svar på synpunkter

Din synpunkt besvaras av ansvarig chef.
Har du uppgett en e-postadress återkommer vi med en bekräftelse inom 24 timmar tillsammans med information om vem som handlägger ditt ärende samt kontaktuppgifter. Din handläggare kontaktar dig inom fem arbetsdagar med svar på ditt ärende.

 

Lämna synpunkt:

Kontakt

Vid frågor om denna e-tjänst?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:
Senast uppdaterad: