Stäng

Kurser för vårdnadshavare

Vill du utvecklas i ditt föräldraskap? Skurups kommun anordnar kurser/föreläsningar så att vi tillsammans kan utvecklas än mer i vårt föräldraskap.

Fyra personer sitter och ser glada ut runt ett bord.

Kurser/föreläsning - alla kurser är kostnadsfria!

Missat en kursstart? Kontakta oss om du/ni är intresserade så kan vi återkomma till er när det är dags för ny kursstart!

Föräldrautbildning Trygghetscirkeln

Trygghetscirkeln är en kurs för föräldrar med barn mellan 0-6 år. Kursen fokuserar på samspelet mellan föräldrar och barn. Syftet med kursen är att stärka föräldrars förmåga att läsa av, tolka och möta barnets grundläggande behov. Kursen består av 8 tillfällen.

Ny utbildning startar 6 november 2024.

Vi träffas åtta onsdagar kl 18.00-19.30
med paus för fika.

 • Introduktion till Trygghetscirkeln
 • Utforska våra barns behov hela vägen
  runt cirkeln.
 • Vara med” på cirkeln
 • Vara med” spädbarn på cirkeln
 • Vägen till trygghet
 • Utforska våra svårigheter
 • Avbrott och reparation i relationer
 • Sammanfattning

För frågor och intresseanmälan:

eva-lotta.persson@skurup.se


Biff - Barn i Föräldrars Fokus

Biff är en föräldrautbildning för dig som inte lever med den andre föräldern och vill ge ditt/dina barn goda förutsättningar att hantera en separation. Om föräldrar är i konflikt och inte kan samarbeta är det barnen som hamnar i kläm och det vill vi genom BIFF undvika. Fokus under utbildningen ligger därför på att det ska bli så bra som möjligt för de gemensamma barnet/barnen.

Det finns inget krav på att båda föräldrarna ska delta och separerade föräldrar går alltid i olika grupper.

Utbildningen består av tre tillfällen.
Vi träffas på Lilla Västergatan 2 Skurup

 • Ny utbildning startar hösten 2024, återkommer med datum

För frågor och intresseanmälan:
Anna Johansson, tel 0411-53 64 39 eller anna.johansson@skurup.se

Viktoria Jonsson, tel 0411-53 64 70 eller viktoria.jonsson@skurup.se

BIFF broschyr sösk Barn i Föräldrars Fokus Pdf, 774.7 kB.


Föräldrautbildning, tonåringar 13-18 år

Att vara tonårsförälder kan vara både roligt och svårt. Ditt barn utvecklas och är på väg mot vuxenlivet och det är inte alltid vi föräldrar hänger med i svängarna. Man kan känna sig både maktlös och frustrerad.

Därför har vi på öppenvården startat en föräldrautbildning för föräldrar till tonåringar där vi tillsammans kan diskutera och utvecklas i föräldraskapet. Under utbildningens fem tillfällen kommer ni få ta del av nya perspektiv och tankesätt om hur man kan utveckla sitt föräldraskap och stärkas i sin föräldraroll.

Utbildningen hålls på Västergatan 44, Skurup.

 • Ny utbildning startar 4 november 2024

För frågor och intresseanmälan:

annika.d.nilsson@skurup.se


Föräldrautbildning för dig med upplevd psykisk ohälsa

Att vara förälder och ha en psykisk ohälsa kan vara en extra utmaning. Målet med utbildningen är att du ska bli tryggare i din föräldraroll.

Det kommer finnas möjlighet att diskutera och reflektera kring vad det innebär att vara förälder. Under utbildningen kommer ni få ta del av nya perspektiv och tankesätt om hur man kan utveckla sitt föräldraskap och stärkas i sin föräldraroll.

Utbildningen hålls på Kyrkogatan 31, Skurup.

 • Ny utbildning startar 7 oktober 2024

För frågor och intresseanmälan:

annika.d.nilsson@skurup.se


Föräldrautbildning, barn 7-12 år

Föräldraskapet innebär mycket glädje men kan också innebära en del frustration och maktlöshet. Vi tror på ett forum där föräldrar kan mötas och tillsammans med oss kursledare prata om det livslånga föräldraskapet. Kursen är på fem tillfällen.

Målet med utbildningen är att du efter avslutad kurs ska känna dig tryggare i din föräldraroll.

Utbildningen hålls på Västergatan 44, Skurup

 • Ny utbildning startar hösten 2024

För frågor och intresseanmälan:

asa.wolf@skurup.se

 

Föräldraträffar - Alla barn i centrum (ABC) 3-6 år

Få saker är viktigare än relationen med våra barn.

Starka band mellan barn och föräldrar är den bästa grunden för att skapa trygga och självständiga individer. Det är det ABC-föräldraträffar handlar om.

Du får med dig insikter och konkreta tips som kan underlätta din vardag hemma.

Intresserad? Klicka på länken för att ta del av träffarnas innehåll och hur ni anmäler er

 

Föräldraskap i Sverige – Föräldraträffar för dig som är född i ett annat land

Föräldraskap i Sverige är fem samhällsorienterande gruppträffar för utrikesfödda föräldrar som vill veta mer om att vara förälder i Sverige. Att vara förälder i ett annat land än det man vuxit upp i kan leda till frågor om samhället och familjelivet. Föräldraskap i Sverige är till för dig som är utrikesfödd med barn i åldern 0–18 år.

Föräldraträffarna handlar om familjeliv i Sverige. Vi använder material från bland annat barnkonventionen och innehållet i träffarna styrs av era samtal och frågor. Vi tar del av varandras erfarenheter och av forskning.

Vid fem tillfällen i 2,5 timme får du träffa andra föräldrar i grupp och samtala utifrån olika teman. Gruppträffarna leds av utbildade gruppledare och varje grupp har 10–15 deltagare.

 • Träff 1 – Familj i nytt land
  Träffen handlar om hur samhället i Sverige har förändrats. Om att vara familj i ett nytt land och om barnets fritid.
 • Träff 2 – Skola, pojkar och flickor
  Hur kan föräldrar stödja barnen när de går i förskolan och skolan? Gör vi lika eller olika mellan pojkar och flickor?
 • Träff 3 – Hälsa och sjukvård
  Vad kan man göra för att må bra som familj och vad gör man om barnet eller någon i familjen mår dåligt?
 • Träff 4 – Föräldrars rättigheter och skyldigheter
  Vilket stöd kan du få som förälder och vilka rättigheter har barn? Hur påverkas vi av stress i vardagen?
 • Träff 5 – Att vara förälder till en tonåring
  Hur kan du stötta din tonåring? Vi samtalar om ämnen som tobak, droger, kriminalitet och om kärlek i tonåren.

Vill du veta mer?

Kontakta: Per-Herbert Andersson - Centrala elevhälsan, Skurups kommun.

 

Tecknad bild av ett barn och två vuxna balanserar på en trästock

Öppenvården, individ- och familjeomsorg

Svarar vi inte när du ringer så prata in ett meddelande så återkopplar vi till dig så snart vi kan
Västergatan 44, Skurup

Länkar och tips

Här har vi samlat länkar och tips till dig som förälder. Du kan hitta både digitala länkar och tips på böcker om föräldraskap.

För dig som är småbarnsförälder

Som nybliven förälder har du kanske ett intresse att läsa om hur barn utvecklas, hur anknytning skapas och hur man kan hantera de första utmaningarna man stöter på i sin föräldraroll.

Vi har samlat viktiga länkar där du som förälder kan läsa mer:

Även böcker & poddar som vi rekommenderar:

Böcker:

Ditt kompetenta barn - Jesper Juul

Nu ska vi äta - Jesper Juul

Fem gånger mer kärlek - Martin Forster

Poddar:

BVC-podden Länk till annan webbplats.

Rulla vagn Länk till annan webbplats.

Barnpsykologern Länk till annan webbplats.a Länk till annan webbplats.

För dig som är tonårsförälder

Tonårstiden innebär ofta att relationen mellan barn och förälder ändras successivt. Plötsligt står vi inför nya situationer som vi aldrig varit om och inte vet hur de ska hanteras. Många saker händer inuti tonåringen och det kan som förälder vara svårt att hänga med i utvecklingen och veta hur vi bäst kan stötta våra tonåringar.

Böcker och poddar vi rekommenderar:

Böcker:

Det livsviktiga ledarskapet - Jesper Juul

Poddar:

Tonårstider hur svårt kan det va Länk till annan webbplats.

Fler länkar med stöd till föräldrar

Klicka här för ta del av Droghandboken - Du spelar roll Länk till annan webbplats.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:
Senast uppdaterad: