Stäng

Riktlinjer & områdesbestämmelser

Myndighetsnämnden för miljö och byggnad i Skurups kommun har antagit riktlinjer för olika typer av byggnationer på olika platser i kommunen. Här kan du läsa mer om dem antagna riktlinjerna.

Ett utdrag från en plankarta. Visar olika markanvändnings bestämmelser, som natur, prickad mark, vägar, parkering, handel och bostäder.

Liten tillbyggnad eller komplementbyggnad utanför område med detaljplan.

Utanför område med detaljplan och sammanhållen bebyggelse krävs det inte bygglov för att uppföra en liten till- eller komplementbyggnad. Myndighetsnämnden för miljö och byggnad har antagit en riktlinje för hur begreppet "liten" ska tolkas i dem fallen. Riktlinjen gäller för områden med 10 till 20 hus.

Grannars medgivande krävs om åtgärden placeras närmare gränsen än 4,5 meter, i annat fall gäller bygglovsplikt.

  1. Liten tillbyggnad inom sammanhållen bebyggelse definieras i Skurups kommun som max 30% av bostadshusets byggnadsyta, men maximalt 45 kvm.
    Exempel: 200 kvm bostadshus= 30% är 60 kvm, men max yta för tillbyggnaden blir som mest 45 kvm. Till en 70 kvm bostadshus= 21 kvm.
  1. Komplementbyggnad inom sammanhållen bebyggelse definieras som 30% av bostadshusets byggnadsyta, men maximalt 45 kvm.
  2. Liten tillbyggnad utanför detaljplan och utanför sammanhållen bebyggelse definieras som 30% av bostadshusets byggnadsyta, men maximalt 45 kvm.
  1. Komplementbyggnad utanför detaljplan och utanför sammanhållen bebyggelse definieras som 30% av bostadshusets byggnadsyta men maximalt 45 kvm.

Åtgärden kan endast utföras en gång.

Sidan uppdateras fortfarande och är ej fullständig ännu.
Kontakta oss gärna om du har frågor.

Kontakta Myndighetsenheten för miljö och byggnad

Telefontid måndag, onsdag och torsdag kl. 09.30 - 12.00.
Stora Torggatan 4

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:
Senast uppdaterad: