Stäng

Buller

Buller är enkelt uttryckt oönskat ljud, dvs. ljud som människor störs av och helst vill slippa. Men även önskade ljud, såsom musik, kan bli oönskade om ljudnivån är för hög.

Flicka med flätat hår och hörselkåpor.

Vad räknas juridiskt som buller?

Vid bedömning av vad som enligt miljöbalken är en olägenhet för människors hälsa omfattas både fysisk och psykisk påverkan samt den oro man kan känna (psykiska immissioner) och som inte är ringa eller helt tillfällig. Bedömningen måste utgå ifrån vad människor i allmänhet anser vara en olägenhet och inte enbart en enskild persons reaktion i det enskilda fallet. Hänsyn ska dock tas till personer som är något känsligare än normalt på grund av sjukdom.

De vanligaste bullerkällorna

Störande grannar

Vissa bostäder kan upplevas som väldigt lyhörda. Ljud kan transporteras med rörledningar eller via bjälklag. Det är inte alltid lätt att avgöra var ett ljud kommer ifrån i ett flerfamiljshus beroende på byggteknik. Ibland är det enklare att avgöra, exempelvis om grannen spelar hög musik. Upplever du störande ljud ska du i första hand prata med den som stör om du kan avgöra var ljudet kommer ifrån. I andra hand pratar du med hyresvärden och om det inte fungerar kan du kontakta myndighetsenheten.

Djur som låter (hundar, tuppar osv.)

Skällande hundar kan i vissa fall orsaka olägenhet för människors hälsa om skällandet är ihållande och inte bara sker vid enstaka tillfälle. Störningar av skällandet kan skapa större olägenhet om det sker på tidiga morgnar eller sena kvällar. Myndighetsenheten får ofta in klagomål på hundar som står och skäller. Det som gäller är att husdjur och andra djur som hålls i fångenskap ska förvaras och skötas på ett sådant sätt att olägenhet för människors hälsa inte uppkommer.

Vår rekommendation är att den som upplever störningen i första hand kontaktar hundägaren för att uppmärksamma denna om problemet och ägaren får då möjlighet att förklara och vid behov förbättra situationen. Om det inte går kan myndighetsenheten komma att kontakta hundägaren och även göra tillsyn.

Musikevenemang

Det finns regler för hur mycket musikevenemang får låta. Med det sagt så får man som boende tåla tillfälliga störningar. Upprepade störningar, exempelvis varje lördag kväll, kan utgöra en olägenhet i lagens mening. Kontakta i första hand den som stör och i andra hand myndighetsenheten om du regelbundet störs av musikevenemang i din bostad.

Byggnationer

Vid bullrande verksamheter av mer långvarig karraktär som exempelvis olika byggprojekt så finns det regler för hur mycket de får väsnas och praxis på när. Det får låta olika mycket beroende på om det är en vardag under dagtid eller om det är helg eller sen kväll. Att man hör byggprojekt är i sig ingen störning utan visst ljud får tålas.

Klagomål

Om du störs av ljud i din bostad rekommenderar vi att du först pratar med den som ansvarar för källan till det störande ljudet. För också gärna dagbok över ljudets förekomst, använd gärna vår störningsdagbok. Hjälper det inte att prata med den ansvariga är du välkommen att lämna in ett klagomål till oss på myndighetsenheten. Klagomålet utreds då av en handläggare som bedömmer om det är befogat i lagens mening eller inte.

Kontakta Myndighetsenheten för miljö och byggnad

Telefontid måndag, onsdag och torsdag kl. 09.30-12.00.
Stora Torggatan 4

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:
Senast uppdaterad: