Stäng

Kulturhistoria, kulturarv

Kulturarv avser så vitt skilda uttryck som traditioner, språk, konstnärliga verk, hantverkskunnande, arkiv- och föremålssamlingar, historiska lämningar samt kulturmiljöer och kulturlandskap.

Svartvitt foto, barn och ungdomar spelar ishockey, snöfall.

Ett gemensamt kulturarv

Kulturarv är inte statiskt utan något som omformuleras, förändras, förstärks eller försvagas över tid. Vårt gemensamma kulturarv står med sin kunskap, samlingar och verksamhet för en kontinuitet och ger ett historiskt perspektiv på samhället.

Ett ökat engagemang för vårt kulturarv och samhällsutveckling har stora förutsättningar att skapa en känsla av gemenskap i samhället och bidra till att stärka en demokratisk utveckling.

Kommunens Kultur- och fritidsenhet arbetar med utställningar, föreläsningar och andra arrangemang som genom inkludering av och samarbete med andra kulturer syftar till att sprida kunskap om vårt och andra kulturers kulturarv och öka integrationen och förståelsen för omvärlden

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:
Senast uppdaterad: