Stäng

Luften utomhus

Kvalitén på luften utomhus påverkas av många olika saker. Här kommer vi att lyfta några av dem.

Svenska flaggan hissad med en blå himmel i bakgrunden.

Frisk luft

Bra luftkvalitet är en grundläggande förutsättning för en hållbar framtid. Den har avgörande betydelse för välmående både hos djur, natur och människor. För närvarande betraktas skadliga partiklar i atmosfären som de luftföroreningar som mest negativt påverkar människors hälsa.

Skurups kommun är medlem i Skånes Luftvårdsförbund. Varje år sammanställs årsrapporter för samtliga medlemskommuner inom samverkansområdet. Du hittar rapporten på luftvårdsförbundets hemsida.

Vedeldning

För att elda säkert och undvika störningar för omgivningen är det bra att ha rätt kunskap och bra utrustning. Det är viktigt att elda rätt material, endast obehandlat trä är tillåtet. Det är också viktigt att träet har rätt fukthalt och att luftflödet i kaminen går att reglera på ett bra sätt för att få en bra förbränning med låga utsläpp. På Naturvårdsverkets hemsida hittar ni information om vad som är bra att tänka på vid eldning.

Trafik

Huvudorsaken till luftföroreningar i Skurup och i många andra tätorter är främst trafiken, både vanliga personbilar och tunga fordon. Hur mycket avgaser det finns på en viss plats styrs dels av mängden trafik men också av topografin. Trånga gaturum med höga byggnader kan gör att föroreningar som släpps ut av exempelvis trafik har svårt att ta sig därifrån. Detta är ett bekymmer främst i större städer.

Tomgångskörning

Att hålla ett fordon på tomgång genererar onödiga utsläpp och kan resultera i hälsoproblem. Regler kring tomgångskörning finns i kommunens lokala hälsoskyddsföreskrifter för att skydda både människors hälsa och miljön. I föreskrifterna regleras att inom Skurups kommun får en förbränningsmotor i ett stillastående motordrivet fordon hållas igång utomhus i högst 1 minut. Vissa undantag finns.

Andra faktorer

Kvalitén på luften påverkas även av utsläpp från olika verksamheten. Hur mycket verksamheterna får släppa ut till luft regleras ofta i deras tillstånd. Hur våra städer är uppbyggda kan ha stor påverkan lokalt.

Naturen själv kan också orsaka stora variationer i luftens sammansättning beroende av hur vädret är och varifrån det blåser. Sandstorm i Sahara kan exempelvis försämra vår luftkvalité då sandpartiklar förs hit med vinden. Större vulkanutbrott kan också påverka oss, även om de sker långt bort.

Kontakta Myndighetsenheten för miljö och byggnad

Telefontid måndag, onsdag och torsdag kl. 09.30-12.00.
Stora Torggatan 4

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:
Senast uppdaterad: