Stäng

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Enligt hälso- och sjukvårdslagstiftningen ska det finnas en medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), med ett övergripande ansvar för kvalitet och säkerhet inom den kommunala hälso- och sjukvården. I Skurups kommun finns även en medicinskt ansvarig för rehab (MAR).

MAS och MAR har inte tillgång till information om enskilda ärenden - såvida det inte pågår en aktiv utredning av en avvikelse eller synpunkt.

Direktiv och instruktioner

I ansvaret som medicicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS/MAR) ingår bland annat att ta fram direktiv och instruktioner utifrån gällande lagstiftning för läkemedelshantering, dokumentation, delegering och samverkan med andra vårdgivare.

Både MAS och MAR har ett granskningsansvar för verksamheten, och utreder Lex Maria-anmälningar.

Elisabeth Persson

Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS
Kommunkontoret, Stora Torggatan 4, Skurup

Kristina Gustafsson

Medicinskt ansvarig för rehab, MAR
Kommunkontoret, Stora Torggatan 4, Skurup

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:
Senast uppdaterad: