Stäng

Akuta psykiska problem

Är läget akut ska du kontakta en psykiatrisk akutmottagning. Om det är omedelbar fara för någons liv ring 112

En asfaltsgång vid skogsparti

Psykisk hälsa

SOS - 112

SOS ska du ringa om du är i en akut nödsi­tu­a­tion och be­hö­ver hjälp på en gång. Be­ro­en­de på vad det gäl­ler så kan du få hjälp av till ex­em­pel ambulans, brand­kår el­ler po­lis. Om du inte upplever att ditt problem är så akut att du behöver ringa 112 kan du istället kontakta en psykiatrisk akutmottagning nedan.

Akutmottagning vuxenpsykiatri Malmö - Psykiatri Skåne Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Akutavdelning barn- och unga ungdomspsykiatri Malmö Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Alla kan må psykiskt dåligt ibland. Du som mår dåligt kan få hjälp att må bättre. Här nedan har vi samlat stöd och hjälp som du eller någon du känner kan få.

Individ- och familjeomsorg, 0411-53 61 91

Om du är oro­lig för att ett barn el­ler ung­dom far il­la kontakta vår mottagningen som är öppen på telefon vardagar måndag 10 - 12, tisdag 13 - 14 och onsdag till fredag 10 - 12 på telefon.

Är ditt ärende akut och du behöver ringa efter kontorstid ring sociala jouren syd, via 112

Sjukvårdsrådgivningen, råd om vård - 1177

Sjuk­vårds­råd­giv­ning­en sva­rar på di­na frå­gor, be­dö­mer ditt be­hov av vård, ger dig råd och hän­vi­sar dig till rätt vård­mot­tag­ning när så be­hövs. Även om du eller någon i din närhet behöver snabb psykiatrisk hjälp ska du vända dig till 1177, så hänvisar de dig rätt. På Sjukvårdsrådgivningen arbetar sjuk­skö­ters­kor med hög kom­pe­tens och lång er­fa­ren­het.
Sjukvårds­råd­giv­ning­en är öp­pen dyg­net runt.

Barn- och ungdomspykiatrimottagning - 020-51 20 20

En väg in för att nå BUP - Psykiatrisk mottagning för barn och unga. Har du frågor om barn och ungas psykiska hälsa, 0 -18 år, ring En väg in, telefontid vardagar 08.00-16.30. När de har stängt hänvisar vi dig till BUPs akutmottagning, se nedan.

Om du behöver komma i kontakt med BUP utanför telefontiden ovan, kan du ringa BUP:s akutmottagning i Malmö på telefon 040-33 17 11

BRIS Barnens hjälptelefon - 116 111

Till BRIS kan du ringa om du vill prata med en vuxen. Samtalet syns inte på telefonräkningen.

Till BRIS kan vuxna ringa och prata om barn på telefon 077-150 50 50.

UMO - din ungdomsmottagning på nätet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

UMO är en webbplats för alla som är mellan 13 och 25 år. På UMO kan du hitta svar på dina frågor om sex, hälsa och relationer. Bakom UMO står alla landsting och regioner.

Polisen - 114 14

Ovan telefonnummer till po­li­sen gäller ären­den som in­te är aku­ta, till exempel en po­li­san­mä­lan. Man kan ringa hit var man än är i lan­det och bli kopp­lad till närms­ta po­lis­myn­dig­het. Polisen har öppet för samtal dygnet runt årets alla dagar. Om man är ut­om­lands och vill ringa po­li­sen så ring­er man telefonnummer 0046-77-114 14

Viktigt att veta

 

Vid omedelbar fara - ring alltid SOS Alarm 112

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:
Senast uppdaterad: