Stäng

Kommunen som arbetsgivare

Hos oss är du med och bygger en attraktiv kommun där dialog, öppenhet och gott bemötande anses vara en del av det dagliga arbetet.

kollegor, vårdcentral, korridor

Vårt fokus för kommunen är att göra Skurup till platsen man vill leva, växa och verka inom. Detta är endast möjligt med hjälp av alla våra medarbetare som dagligen håller hjulen snurrande i sina olika verksamheter. För oss är det därför viktigt att arbetsmiljön är bra med god balans mellan arbete och fritid samt att vi kan erbjuda trygga anställningar. En god arbetsmiljö skapar förutsättningar för god hälsa i arbetslivet.

Personalförmåner

 • Som månadsavlönad medarbetare erbjuds du varje år ett friskvårdsbidrag som du kan använda till planerade och organiserade friskvårdsaktiviteter.
 • I de verksamheter där det är möjligt använder vi oss av flexibla arbetstider.
 • Du som månadsanställd har rätt till minst 25 semesterdagar. När du fyller 40 får du 31 dagar. Fyller du 50 har du totalt 32 semesterdagar varje år. Som timanställd har du inga semesterdagar utan du får semesterersättning på lönen.
 • Från och med 1 januari 2023 gäller ett nytt pensionsavtal, AKAP-KR, för dig som arbetar inom kommun och region. Avtalet innebär att beloppet som arbetsgivaren betalar in höjs från 4,5 procent till 6 procent av din lön upp till 7,5 inkomstbasbelopp. Du får alltså mer pengar inbetalt på din pension.

Arbeten inom kommunens verksamheter

I kommunen arbetar vi dagligen med att hålla hjulen snurrande, oavsett om det handlar om hemsjukvård, skolidrott eller parkskötsel.

Kommunen består av tre förvaltningar uppdelat i olika enheter. Tillsammans arbetar vi varje dag för medborgarnas bästa. Läs nedan om de olika områdena inom varje förvaltning. Kanske är du vår nästa kollega?

Den kommunövergripande staben arbetar överordnat med ekonomi, administration, personaladministration, information-kommunikation, IT och telefoni, juridik-säkerhet, upphandling, kommunutveckling.

Exempel på arbeten:

 • Kommunikatör
 • Arkivarie
 • Ekonom
 • Nätverkstekniker

Serviceförvaltningen ansvarar för många olika samhällsutvecklingsfrågor och servicetjänster till medborgarna. Tillväxt, kultur och fritid, gata och park, kost- och lokalvårdsservice, VA, renhållning, miljöstrategi, näringsliv.

Exempel på arbeten:

 • Kock
 • Lokalvårdare
 • Energi -och klimatrådgivare
 • Planarkitekt

 

Individ -och omsorgsförvaltningen arbetar bland annat med äldre- och handikappomsorgen, kommunal hälso- och sjukvård, försörjningsstöd, bostadsanpassning, bistånd och LSS.

Exempel på arbeten:

 • Arbetsteraput
 • Undersköterska
 • Familjerådgivare
 • Biståndshandläggare

Skol -och utbildningsförvaltningen ansvarar för förskolan, grundskolan, fritidshemmen, grundsärskolan, elevhälsan, gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, vuxenutbildning och SFI.

Exempel på arbeten:

 • Lärare
 • Fritidspedagog
 • Bemanningsadministratör
 • Skolsköterska

Vill du veta mer?

 

Om du har frågor om Skurups kommun som arbetsgivare är du välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig.

 

Kontakta Skurups kommuns HR-enhet

Stora Torggatan 4

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:
Senast uppdaterad: