Stäng
Pågående arbete

Etappvis övergång till ny dricksvattenproducent under maj-juni 2024

Datum: -

Har du frågor eller vill veta mer? Längre ner finner du kontaktuppgifterna.

Skurups kommun går över till dricksvattenförsörjning via Sydvatten. Förändringen sker etappvis under maj-juni. Under denna period kan förändringar i smak och lukt eventuellt uppfattas. Skulle vattnet vara missfärgat - spola kallvatten i några minuter i alla kranar tills missfärgningen är borta. Försvinner inte missfärgningen, eller om du har andra frågor om ditt dricksvatten är du välkommen att kontakta VA-kundtjänst på 0411-53 64 30 eller på vakundtjanst@skurup.se.

Dricksvattnet från Sydvatten liknar det som levereras idag. Du kan hitta aktuell information om vattenkvaliteten på Sydvattens hemsida, se Vombverket

www.sydvatten.se. Länk till annan webbplats.

Publicerad:
Senast uppdaterad: