Vision 2045

Vision 2045 är Skurups kommuns allra mest övergripande styrdokument och en ledstjärna i kommunutvecklingen. Visionen beskriver den utveckling som önskas i Skurups kommun och visar färdriktningen för kommunkoncernen. 

Visionen målar i stora drag upp Skurups kommun som en plats där hela livet får utrymme, där omsorg, livskvalitet och utveckling ger grogrund till både människan och platsen. Utbildning, trygghet och företagsamhet är självklara tillväxtfaktorer. Synsätt och arbetssätt kännetecknas av hållbarhet.   

Skurups kommuns vision 2045 sammanfattad:

Med hjärta och engagemang för livskvalitet, trygghet och utveckling skapar vi platsen där vi lever, verkar och växer – tillsammans. Skurups kommun är platsen för det goda livet.

Visionen pekar ut tre fokusområden som gör det möjligt att ytterligare öka attraktiviteten som etableringsort, inflyttningsort och boendeort:

  • Trygghet
  • Kommunikationer
  • Skola och utbildning
 

 

Målstyrning

För att visionen ska bli den tydliga ledstjärnan i kommunutvecklingen krävs det att den är en aktiv del av kommunens målstyrningsprocess.

De övergripande målen är enligt styrmodellen politiska. Genom ett politiskt arbete med den övergripande målnivån och dess koppling till budget, kan styrande partier få tydligt genomslag för innehållet i respektive program för mandatperioden. Genom detta sätt underlättas kopplingen mellan mål och resurser.

Till de övergripande målen kopplas sedan verksamhetsmål som utarbetas av kommunförvaltningen.

 

Sidansvarig: Magdalena Hellström
Sidan uppdaterad 2023-03-07