Barn gungar högt i luften,skolbyggnad i tegel och med vita fönster i bakgrunden, blå himmel, solsken.

Rutgerskolan

Välkommen till Rutgerskolan!

Vi är en F-3 skola belägen i centrala Skurup. Här går ca 270 elever.

Rutgerskolan F-3 skola

Skolan är en vacker äldre byggnad som är en F-3 skola. Skolans lokaler har under de senare åren genomgått en uppfräschning och taket har bytts ut.

Skolan och skolgård

Skolan har en varierad skolgård som stimulerar till lek. Vi har närhet till grönområden med damm och rikt fågelliv. Vi har även nära till sporthallar, bibliotek, lekplatser och bad. Vi äter våra måltider i Restaurang Rutger som ligger precis bredvid oss. Skolan har ett eget trevligt skolbibliotek. 

Personalen

Vi har engagerad personal som möter ditt barn i skolan och på fritids varje dag. Vi arbetar i arbetslag där vi tar tillvara på allas olika erfarenheter och kompetenser. Även våra lärare i idrott, musik, slöjd och bild är utbildade. Skolan tar emot lärarstudenter med olika pedagogiska inriktningar från Malmö Universitet och Kristianstads högskola.

Fokus på målen

Vi strävar efter att alla elever ska nå målen i de olika ämnena. Kontinuerlig uppföljning görs av lärarna tillsammans med elever, föräldrar och vid behov även tillsammans med elevhälsogruppen där skolsköterska, speciallärare, kurator och rektor ingår.
Elever med behov av särskilt stöd får hjälp av speciallärare. En ny satsning på skolan är vår Flexgrupp som är en liten undervisningsgrupp där de elever i behov av stöd kan få individuellt anpassad undervisning i svenska och matematik. Varje elevs enskilda förutsättningar ska ligga till grund för planering av verksamheten. Vi vill att eleverna ska känna lust och glädje i sitt lärande. 

Trygghetsteam

Vi har ett aktivt trygghetsteam som arbetar för att förebygga kränkningar och diskriminering. Teamet träffas kontinuerligt för att planera olika insatser som behövs för att stärka sammanhållningen. Alla som har misstanke om att det förekommer kränkningar eller diskriminering kan anmäla detta till vilken vuxen som helst på skolan. Alla på skolan som upptäcker händelser tar upp det med berörda och gör en anmälan i vårt system som heter Draftit. Rektor och Trygghetsteamet följer händelsen och upprättar åtgärder.

Sidansvarig: Eva Lidén
Sidan uppdaterad 2023-01-11