Stäng

Invånare i Skurups kommun får ökad valfrihet vid familjerådgivning

Familjerådgivning är en verksamhet som består i samtal - som syftar till att bearbeta samlevnadsproblem och kriser i parförhållanden och familjer, och har hittills skett i samarbete med sydöstra Skånes kommuner (SÖSK).

Tre personer i ett ljust rum, två sitter i fåtöljer och tittar på varandra.

Familjerådgivning i Skurups kommun står inför förändringar 1 december 2024.

Förändringar inför 2025

I slutet av 2024 kommer det att ske en förändring i familjerådgivningen i Skurup, då tanken är att privata utförare kommer erbjuda denna tjänst. Det är genom lagen om valfrihetssystem (LOV), som kommuner och regioner ges möjlighet att konkurrenspröva kommunala verksamheter. Genom LOV kan invånare själva välja utförare för stöd, vård och omsorgstjänster så som familjerådgivning.

Den 20 mars 2024 började registrering för intresserade aktörer som vill erbjuda familjerådgivning för kommuninvånarna med start 1 november 2024.

- Vi har haft ett gott samarbete genom åren med övriga kommuner i sydöstra Skåne (SÖSK) i Ystad under många år, men den långa väntetiden har fått oss att tänka om och vi vill kunna erbjuda familjerådgivning när behoven uppstår, så att kommuninvånarna kan få stöd – här och nu, säger Åsa Ekblad, socialnämndsutskottets ordförande (M).

 

Familjerådgivningen i Skurup fram till 1 november 2024

 

Familjerådgivningen fortsätter som tidigare i samarbete med sydöstra Skånes kommuner till och med sista oktober 2024.

Publicerad:
Senast uppdaterad: