Stäng

ABC föräldraträffar - alla barn i centrum

Få saker är viktigare än relationen med våra barn. Snart startar vårens föräldraträffar, som riktar sig till föräldrar med barn 3–12 år.

Några människor sitter och diskuterar i grupp i ett rum med blåa draperier och ett blädderblock

Starka band mellan barn och föräldrar är den bästa grunden för att skapa trygga och självständiga individer. Det är det ABC-föräldraträffar handlar om. ABC-föräldraträffar riktar sig till alla föräldrar med barn i åldern 3–12 år. Du får med dig insikter och konkreta tips som kan underlätta din vardag hemma.

På träffarna diskuterar vi bland annat hur vi kan ge barnen mesta och bästa möjliga av vår tid i vardagen, hur vi kan förebygga konflikter med våra barn, hur vi skulle vilja vara som föräldrar och mycket mer. I gruppen är det enbart vuxna som träffas och det finns stort utrymme för samtal.

ABC pågår under ungefär två månader. Varje träff är runt två och en halv timme långa och leds av utbildade gruppledare. Som mest deltar 10 föräldrar i en grupp. Många uppskattar möjligheten att dela erfarenheter och diskutera med andra föräldrar. Innehållet har ett stort fokus på barnets perspektiv och att utifrån det ge kärlek och bekräfta barnet. Mellan gångerna försöker vi få in materialets innehåll i vardagen.

Välkommen att följa länken nedanför datumen och läsa om temat för varje träff, anmäla dig och se vilken lokal träffarna äger rum i.

Föräldraträffar våren 2024

Skurup:
12/2
26/2
11/3
25/3

Rydsgård:
3/4
17/4
2/5
15/5

 

Publicerad:
Senast uppdaterad: