Stäng

Ny rapport: Stora utvecklingsmöjligheter för centrala Skurup

En omfattande rapport som analyserar och ger förslag på hur Skurups tätort skulle kunna utvecklas framåt visar på långsiktigt stora möjligheter. År 2033 beräknas Skurups kommun ha passerat 20 000 i invånarantal.

Illustration i form av en översiktsbild av ett tänkbart framtida Stortorget med omgivande bebyggelse. På det tänkta torget finns mer grönska än idag och är tänkt som ett torg där människor rör sig och umgås.

Ett av framtidsscenarierna som föreslås i rapporten är en lösning för Stortorget. Illustration: Jakobsson Pusterla

Invånare och företag har bidragit till det omfattande underlaget

Förutom den grundliga analys som genomförts av TAM, som bland annat står bakom utvecklingen av Skurups handelsplats, vilar materialet på ett omfattande enkät- och workshoparbete. Cirka 600 invånare och arbetande i Skurup har bidragit med långa, engagerade svar och 100 näringsidkare i Skurups centrum har kommit in med synpunkter. Workshop och ett stort antal intervjuer har genomförts med förtroendevalda och olika intressentgrupper.

– Det är fantastiskt roligt att så många har varit med och bidragit med svar och beskrivningar av vad de tycker är viktigt, säger kommundirektör Marcus Willman. Vi ville nå ut brett och få med oss så många som möjligt för att känna invånarna och företagarna på pulsen. Vad brinner de för i sin närmaste omgivning?

Den här typen av insamling är avgörande för att alla ska vara med på tåget mot framtiden, så att säga. Och jag vill rikta en speciell eloge till fastighetsägarna, som varit proaktiva och drivit på för att vi skulle genomföra analysen – Bösarps grus & torrbruk, C J Åkesson fastighetsförvaltning AB, LENY fastighets AB, Stjernplan AB. Bland uppdragsgivarna finns också Skurups sparbank och Skurups kommun.

Med hjärta och engagemang för livskvalitet, trygghet och utveckling skapar vi platsen där vi lever, verkar och växer – tillsammans. Skurups kommun är platsen för det goda livet.” – Skurups kommuns vision 2045 sammanfattad.

Attraktiviteten kan öka betydligt

Framtiden som målas upp är ljus, för att inte säga strålande. Dokumentet bildar underlag för beslutsfattarnas fortsatta väg framåt på centrumutvecklingen i Skurup. I rapporten formuleras på ett konkret och väl underbyggt sätt de utmaningar och möjligheter som finns att skapa en högattraktiv centralort på kortare och längre sikt.

I uppdraget ingick att inventera, analysera och föreslå lösningar för det kommersiella, det offentliga och bostadsplaneringen.

Värdet med förslagen som målas upp i rapporten är att skapa en mer attraktiv, tryggare och mer levande stadskärna med ett kompletterande utbud för orten, som lockar fler besökare, ger bättre service för de boende och skapar en långsiktig positiv utveckling och lönsamhet för
aktörerna.

Läs mer om rapporten "Nulägesanalys och utveckling av Skurups centrum"

Publicerad:
Senast uppdaterad: