Stäng

Med skejtparken på Erikstorget blir ungdomarnas förslag verklighet

Beräknas stå klar våren 2024.

En skejtpark i form av en stor gjuten yta med olika former, som en stor grop, räcken och trappor att skejta på. Runtomkring är det grönt gräs och träd.

Det händer stora saker på Erikstorget. Att skejtparken på Erikstorget blir verklighet har sin grund i ett förslag från ungdomar på Slimmingeby skola och dåvarande Mackleanskolan. Skejtparken beräknas vara klar under våren 2024.

Det är mycket som ska göras innan själva skejtbanan kan gjutas. Först byggs ett avloppsnät som ska gå under skejtparken och sköta avrinningen från betongytorna. Intill kiosken ska marken asfalteras. Runtomkring torget sparas träden och buskarna. Via kiosken kommer det att finnas tillgång till en toalett.

- Slutresultatet kommer att se väldigt bra ut, berättar Lars Johansson, projektledare på Skurups kommun. Vi har valt att få betongytorna färgade i terrakotta för att knyta an till tegelarkitekturen som utmärker bebyggelsen runtom i kommunen.

På ritningarna ser vi bland annat en så kallad treklövers-bowl, trappor och räcken, så att man ska kunna skejta på olika sätt.

- Det är inte säkert att slutresultatet blir som på ritningarna, säger Lars Johansson. Bryggeriet, som bland annat har utformat norra Europas största utomhusskejtpark i Stapelbäddsparken i Malmö, står för den formmässiga gestaltningen. Den sker mycket handgripligen och enligt vad som passar bäst just för platsen.

Publicerad:
Senast uppdaterad: